Beurzen Monitor
01:10
15-04-2019

Meer publieksbeurzen en minder vakbeurzen

Het totaal aantal beurzen in 2018 is vergelijkbaar met voorgaande jaren en sinds 2010 redelijk stabiel, maar de verdeling naar publieks- en vakbeurzen is opvallend gewijzigd. Het is de belangrijkste conclusie van kennisbureau Respons, die in samenwerking met branchevereniging CLC-VECTA jaarlijks de Beurzen Monitor uitbrengt. Het aantal publieksbeurzen is de afgelopen 8 jaar met 30% gestegen, terwijl het aantal vakbeurzen met 32% is afgenomen. Deze trend is al enkele jaren zichtbaar. In 2018 waren van de 560 beurzen er 398 voor de consument en golden er 162 als vakbeurs.

Ten opzichte van 2017 is er een toename van het totaal

instore-livecomm.nl partners

Building Holland 2019Fespa 2019