Magazines / Nr 01 2016

Nr 01 2016

‘Zijn we nog wel oprecht blij?’

In het eerste nummer van 2016 gaan we meteen goed van start met een aantal stevige uitspraken. Althans, het zijn niet onze uitspra-ken maar inspirerende quotes uit de eerste van een reeks interviews met deskundigen, bestuurders en andere stakeholders uit het Livecomm-vak. Voor dit eerste nummer wisten we Riemer Rijpkema, directeur bij CLC Vecta / Centrum voor Live Communication te strikken.

Rijpkema wond er geen doekjes om. We kunnen – volgens hem – sowieso nog veel leren van het buitenland. En daarnaast is er flink wat kritiek op de vakbonden die niet begrijpen dat ze moeten meegroeien in hun denken. Meegroeien vooral op het gebied van het accepteren van het feit dat businessmodellen flexibeler moeten zijn. Een kritische noot had hij ook op de kwaliteit van ons aller gastvrij-heid in het vak.

En daar heeft hij natuurlijk een punt. Dán heb je je beurs of event met militaire precisie georganiseerd en dan ‘verpest’ de horeca het. Gastvrijheid zit niet in onze genen. ‘We zijn niet oprecht blij als we iemand kunnen servicen’, zegt Rijpkema in het interview. Hij pleit daarom voor meer ketenoverleg. Niet alleen om elkaar beter te leren kennen maar vooral ook om een inspirerende kruisbestuiving op gang te krijgen en meer inzicht te verwerven over de keuzes die in de keten worden gemaakt. Want, die keuzes hebben invloed op het eindresultaat. Dus, waar de klant zit.

Ik zou zeggen… Lezen dit interview. U vindt deze inspiratie op pagina 58.

Als we het hebben over de belangrijkste trends in de livecomm en retail, dan moeten we zeker de kracht van licht en bewegende beelden aanstippen. Zo heeft Panasonic de Space Player geïntroduceerd. Hiermee creëert men een nieuwe markt op het gebied van projectieverlichting. Deze hybride verlichtingsoplossing beschikt tevens over laserprojectiefuncties. Hierdoor is het heel eenvoudig om projectie te integreren in de bestaande verlichtingsinfrastructuur. De aanschaf van een duur tweede systeem wordt daardoor overbodig. Het is een interessante oplossing voor de retail omdat winkeleigenaren dankzij deze Space Player de kans krijgen om producten uit te lichten en tevens een productspecifieke tekst kunnen projecteren.

Met andere woorden: beleving en optimale communicatie komen bij elkaar. En dat is precies zoals het hoort.

In dit nummer vindt u ook een reportage over ons aller ANWB. In de afgelopen jaren is ook bij ’s lands grootste rijwielvereniging de focus op omni-channeling gedefinieerd. Opvallend: daardoor gaan online en offline omzet hand in hand…. omhoog…!

Wij wensen u veel leesplezier met dit eerste nummer.

Jerry Helmers

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: