Magazines / Nr 04 2019

Nr 04 2019

Hoe levensvatbaar bent u?

Er is – u zult dat beamen – altijd een zeker spanningsveld tussen wat enerzijds de overheid wil en kan én anderzijds dat wat ondernemers wensen en ambiëren.

Ten eerste is het niet slecht dat dit spanningsveld er is. Immers, dit kan leiden tot een inspirerende dialoog, een stevige discussie en zelfs als het moet tot een pittig debat. Maar uiteindelijk mogen we er van uitgaan dat iedere stakeholder in die interactie altijd ‘de beste (maatschappelijke) oplossing’ nastreeft.

Echter, het feit blijft dat de initiële werelden van de twee entiteiten (overheid versus bedrijfsleven) toch ver uit elkaar liggen. En dan is het dus de hoogste tijd om een steen in de vijver te gooien met de hoop dat de rimpelingen van het water snel de kant halen.

Bladert u eens – ter illustratie daarvan – naar pagina 16 van deze editie. U ziet daar een stevig statement van ondernemer Jos Kortooms, directeur van Benelux Sign Systems BV uit Nuenen. Het verbaast hem dat welstandscommissies en gemeentelijke overheden maar áchter de feiten aan blijven lopen als het gaat om de beoordeling van de Look and Feel van panden en zelfs hele winkelstraten. Volgens Kortooms bieden technologische ontwikkelingen namelijk zo veel kansen en het is zonde als die niet gebruikt worden. Overheden zijn te star, te conservatief en lijken dus helemaal niet van deze tijd.

Onnodig, vindt de zeer uitgesproken Kortooms. Lezen dus. We hadden namelijk een leuk gesprek met hem over dit thema. En wie weet: als u zich geroepen voelt (met name de overheidsgebonden lezer onder u): u mág natuurlijk reageren! Meldt u zich meteen bij onze bladmanager Jeroen Stroes!

Ook in deze editie wordt weer gesproken over de vraag of fysieke winkels nog wel levensvatbaar zijn. Maar laten we het eens omkeren (wat ook gebeurt op pagina 32): zijn de online winkels nog wel levensvatbaar? De tijdgeest lijkt hen mee te zitten maar schijn bedriegt. Kunnen we het ons nog wel maatschappelijk veroorloven om pakketjes gratis terug te zenden (met alle milieubelasting die daarbij hoort) en kan een online winkel toch die service bieden waar de consument – als persoon – op zit te wachten?

Juist daarom is de vraag of fysieke winkels nog wel levensvatbaar zijn extra interessant geworden. Of anders gezegd: hoe wordt die levensvatbaarheid ingevuld. Marcel Gerritsen, Sales Manager BeNeLux bij EFFEKT GRAFIK heeft daar een interessante visie over. “De fysieke winkel is nog nét zo levensvatbaar als vroeger.”

Om de levensvatbaarheid van een fysieke winkel te vergroten, moet je wel ambitie hebben. Daar vertelt Linda Meijer van Tripa alles over. Er zijn namelijk volop kansen om binnenomgevingen strategisch op te pimpen. Dit stuk leest u op pagina 36.

Maar er valt uiteraard nog veel meer te lezen én te zien.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: