Magazines / Nr 05 2019

Nr 05 2019

We blijven in beweging

Zo in het laatste nummer van het jaar, is het altijd een kwestie van terugkijken. 2019 was vanuit (macro)economisch perspectief bezien in ieder geval een prima jaar. Met name over de eerste zes maanden kan men tevreden zijn. Een brede glimlach op de gezichten van iedereen die in de retail werkzaam is. Van de tweede helft zijn – as we speak – nog niet de definitieve cijfers bekend, maar het onderbuikgevoel spreekt boekdelen.

Er lijkt wat onrust. Het consumentenvertrouwen daalt iets, mede veroorzaakt door de vele Haagse maatregelen die op ‘De Gewone Man’ afkomen. Men weet niet meer precies wat te verwachten. Hoewel wij Nederlanders zeker niet de karaktertrek hebben om meteen in diepe mineur te zijn (en zo hoort het ook!), is het wel andermaal tijd om waakzaam te zijn. Met name de retail zal het als eerste kunnen gaan voelen.

Tegelijkertijd (en daar worden we ongekend blij van!) is de retail nu juist een industrie in Nederland die volop innoveert en vernieuwt. Er wordt veel gediscussieerd en gedebatteerd met elkaar en dat leidt onverminderd tot een prikkelende wisselwerking waar nieuwe visies uit ontstaan. De retail is dus flink in ontwikkeling. 

Ja, zo mogen we het jaar 2019 dus ook karakteriseren. En feitelijk is dan de conclusie: het was een goed jaar want om het heel eerlijk te zeggen heb ik wel het gevoel dat met alle innovaties en noviteiten van dit afgelopen jaar wederom een goede basis is gelegd voor macro-economische hoogstandjes in het jaar 2020 en in de jaren erna.

Zelfs ook in deze laatste editie van het jaar is er uiteraard weer veel te genieten van die inspirerende meningen.

Datzelfde gold en geldt voor de Livecomm industrie. Beurzenland is volop in beweging. In z’n algemeenheid zien we bovendien dat de bezoekersaantallen – volgens de organisatoren – structureel tot grote tevredenheid leiden. Zo bleek daarnaast in de afgelopen maanden dat de gemiddelde exposant tevreden is over de kwaliteit van het bezoek. (Immers, dit is nog altijd belangrijker dan de kwantiteit!).

Dat de gemiddelde exposant tevreden is, heeft hij natuurlijk ook aan zichzelf te danken. En aan de wijze waarop hij zichzelf presenteert. Er wordt volop gebruikt gemaakt van de technologische en technische mogelijkheden die keer op keer ontstaan om alleen maar toe te werken naar waar we het de laatste jaren continu over hebben: beleving!

Wel… beste lezer: ik wens u daarom ook met deze sloteditie van 2019 veel beleving (én inspiratie) toe. Namens het gehele team van Instore / Livecomm wens ik u goede feestdagen, een vrolijke jaarwisseling én… een fantastisch 2020 zonder onrustmakende onderbuikgevoelens!

(Maar eigenlijk weet ik dat dát laatste wel gaat lukken!)

Jerry Helmers
Eindredactie

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: