Magazines / Nr 06 2016

Nr 06 2016

De resultaten uit het verleden…

Het laatste nummer van het jaar ligt voor u. Het is een mooie editie geworden. Een van de meest opvallende nieuwsfeiten, waar we over schrijven, is de fusie tussen Faber Vlaggen en Exposize. Erik Verkerk, lid van de directie, vertelt hierover op pagina 40. Interessant is om te zien (het is namelijk een écht management-/strategisch verhaal!) hoe een samenwerking kan leiden tot een ware versmelting van twee organisaties om daarmee internationaal sterker te kunnen worden en uiteindelijk de eigen continuïteit steviger te maken.

Het was een mooi stukje nieuws van dit jaar. Maar dat geldt natuurlijk voor vele andere feiten die u in de eerdere nummers van 2016 zag. In z’n algemeenheid kunnen we zeggen dat het afgelopen jaar ons weer terugbracht op het oude economische niveau. De twee huidige coalitiepartners in het Haagse steekspel, PvdA en VVD, zullen dit ongetwijfeld gaan gebruiken in hun komende verkiezingscampagnes. Zo is het begrotingstekort nagenoeg 0%, ons aller BNP is stijgend, de werkloosheid is in het laatste kwartaal van 2016 eindelijk weer ruim onder de 6% gedaald en ondanks alle kritische en lastige discussies, staat ons pensioenstelsel nog steeds stevig als een huis.
Kortom, het vertrouwen is terug. Zowel bij ondernemers als bij consumenten. Zelf gebruik ik voor dat criterium altijd de ‘Kerstpakkettenindex’. Want op het moment dat ik dit voorwoord typ, is in het nieuws, dat het aantal kerstpakketten dat door werkgevers aan werknemers wordt geschonken, voor het eerst sinds jaren weer is gestegen! Er is dus weer wat geld beschikbaar om wat extra’s te doen.

We kunnen dus met vertrouwen het jaar 2017 tegemoet zien?

Ik neig naar een ‘Ja’ maar zoals u ook weet: de resultaten uit het verleden zijn nooit een garantie voor de toekomst. Uiteindelijk beginnen we op 1 januari in alle tellingen weer op ‘0’ en dan moeten we nog maar zien hoe het gaat. Zo is de internationale politiek flink in beweging. Verkiezingen zijn er in belangrijke landen als Frankrijk en Duitsland. En niet te vergeten; ook wijzelf moeten in maart naar de stembus. De campagnes zijn roerig begonnen en het is nog maar de vraag of dit de voorbode is van meer onrust dat uiteindelijk leidt tot wellicht minder vertrouwen.

Afwachten dus.

Waar het vooral niet (!) een kwestie van afwachten is, is in het domein van de online business. Daar gaan de ontwikkelingen razendsnel. Náást mijn belofte om u in het nieuwe jaar weer te voorzien van veel inspiratie, zo doe ik u ook de belofte dat we veel aandacht gaan besteden aan die online business, die in 2017 opnieuw tot een nieuw hoogtepunt zal komen. Tegelijkertijd schenken we veel aandacht aan de koppelingen met de offline business en waar op dat combinatievlak de kansen liggen.

Dus… we zien elkaar in het nieuwe jaar. Voor nu wens ik u een goede jaarwisseling!

Met vriendelijke groet,

Jerry Helmers

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: