Tagarchief: Clc-Vecta

Ondersteuning door de branche en voor de branche!

wijhelpengraag-kopieren
Lees het gehele artikel

Hoe maak je van de nood een deugd in deze crisistijd? Door de krachten te bundelen en om te denken. CLC-Vecta, Centrum voor Live Communication, is het initiatief ‘Wij helpen graag!’ gestart, namens organisatoren en toeleveranciers in de branche. De bij CLC-Vecta aangesloten bedrijven zijn stuk voor stuk professionals binnen de verschillende disciplines die de evenementenbranche telt.

Bedrijven, instanties en organisaties kunnen op de site www.wijhelpengraag.nu zien waarin de deelnemende bedrijven zich specialiseren en via de site een hulpvraag indienen. Zo brengt CLC-Vecta de branche in contact met iedereen die behoefte heeft aan een product of dienst waar tijdens de Coronacrisis moeilijk aan te komen is. Of het nu gaat om het produceren van artikelen, zoals mondmaskers of scheidingswanden, het leveren van digitale communicatiemiddelen of het aanbieden van workshops en trainingen die nuttig zijn voor thuiswerkenden, het aanbod is riant. Ook worden allerhande logistieke diensten aangeboden, zodat het eenvoudig wordt om snel transport te regelen, voor wat dan ook.

Elkaar helpen was nog nooit zo belangrijk

Zoals het er nu naar uitziet zitten we nog een tijd vast aan de ‘1,5 meter maatschappij’. Waar in het begin overal noodoplossingen getroffen zijn om ervoor te zorgen dat mensen de voorgeschreven 1,5 meter afstand respecteren, daar wordt het nu tijd om tot meer permanente en fraaier ogende oplossingen te komen.

Als er één branche is waar de kennis in huis is om publiek in goede banen te leiden, dan is het de evenementenbranche wel. Wie op de site www.wijhelpengraag.nu kijkt naar de deelnemende aanbieders van diensten en producten, ziet duidelijk staan op welke manier bedrijven hun professionele vaardigheden en producten op een alternatieve manier kunnen inzetten.

Aanvragers kunnen eenvoudigweg een formulier op de site invullen, waarna zij rechtstreeks in contact komen met aanbieders die passen bij de hulpvraag. Daarna worden er heldere afspraken gemaakt over de manier waarop de ondersteuning plaatsvindt en onder welke voorwaarden.

Alles wordt schriftelijk bevestigd, om misverstanden te voorkomen. CLC-Vecta helpt met dit initiatief zowel de vrager als de aanbieder en laat op een mooie manier zien dat het niet moeilijk is om elkaar te helpen.

Het sleutelwoord: verbinden. En dat is precies waar CLC-Vecta zelf in uitblinkt!   

BTW bij grensoverschrijdende dienstverlening

application-1756279_1920-kopieren
Lees het gehele artikel

Een beursstand realiseren in het buitenland? Dit zijn de richtlijnen en werkwijze

Het BTW stelsel voor grensoverschrijdende dienstverlening is best lastig. We krijgen daar bij CLC-VECTA dan ook regelmatig vragen over. In dit artikel lees je hoe het werkt en hoe je dat kunt toepassen voor de realisatie van beursstands.

Hoofdregel

Voor diensten die worden verricht aan ondernemers geldt als hoofdregel dat de plaats van dienst de plaats is waar de afnemer is gevestigd. Dit betekent bij grensoverschrijdende diensten dat de plaats van dienst steeds zal liggen in het land van de afnemer. Ter illustratie; een in Nederland gevestigde ondernemer geeft een in Nederland gevestigd standbouwbedrijf opdracht een beursstand te realiseren in Duitsland. Omdat de opdrachtgever in Nederland is gevestigd, is de dienst in Nederland belast met BTW.

Anders is het als de opdrachtgever is gevestigd in Duitsland. De dienst is dan belast in Duitsland. De in Nederland gevestigde standbouwer is deze Duitse BTW niet zelf verschuldigd; de BTW wordt in een dergelijke situatie geheven van de afnemer (verleggingsregeling). Datzelfde is het geval als de in Duitsland gevestigde opdrachtgever de in Nederland gevestigde standbouwer een beursstand laat realiseren in België; de BTW wordt geheven in het land waar de afnemer / opdrachtgever is gevestigd, oftewel Duitsland. 

Factuurvereiste

Op de factuur die verstuurd wordt naar de opdrachtgever, mag geen BTW worden vermeld. Wel moet de factuur de tekst ‘BTW verlegd’ bevatten. Eventueel mag de Nederlandse tekst worden vervangen door de Engelse term ‘reverse charge’. Ook moet het BTW-nummer van de afnemer worden vermeld. Dat BTW-nummer moet je wel vooraf op geldigheid controleren.

Opgave ICP

Om te bereiken dat er voldoende controle mogelijk is op een juiste BTW-heffing bij de afnemers van diensten in andere EU-landen, moeten ondernemers die ‘hoofdregel’-diensten verrichten in een ander EU-land een opgaaf bij de Belastingdienst indienen. In die opgaaf ‘Intracommunautaire prestaties’ vermeld je de BTW-identificatienummers van de afnemers en de vergoeding die aan afnemers in rekening is gebracht.

Uitzonderingen

De verleggingsregeling geldt (voor zover relevant) niet voor: Diensten met betrekking tot onroerende zaken. In principe geldt dan dat de btw verschuldigd is in land waar de onroerende zaak is gelegen. In sommige landen kan de btw naar de afnemer worden verlegd; Het verlenen van toegang tot beurzen, evenementen e.d. in ruil voor een entreeticket; dan is er btw verschuldigd in het land van de beurs of het evenement;

Restaurant- en cateringdiensten. Ook hier vindt de dienst plaats op de plek waar de dienst daadwerkelijk wordt verricht; Verhuur van vervoermiddelen voor een korte periode. Deze verhuurdienst vindt plaats waar het vervoermiddel daadwerkelijk ter beschikking wordt gesteld.

Is een van de uitzonderingen van toepassing? Dan is mogelijk een btw-registratie vereist in het buitenland en gelden andere factuurvereisten.

CLC-VECTA is hét kennis- en inspiratieplatform voor Live Communicatie 

CLC-VECTA en CELTH starten onderzoek naar ontwikkelkansen voor professionals in de branche

beeld-vecta-groepsfoto
Lees het gehele artikel

Doelstelling is te komen tot een gestructureerd aanbod van scholing en opleidingen voor een Leven Lang Ontwikkelen

Het Center of Expertise for Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH) en branchevereniging CLC-VECTA nemen het initiatief in een branche breed onderzoek naar de ontwikkelkansen van professionals in de live communicatiebranche. Aanleiding is het belang van een Leven Lang Ontwikkelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het lectoraat Hospitality Management & Experience Design van Breda University of Applied Sciences.

“Het blijven ontwikkelen van medewerkers is cruciaal voor innovatie, verdere professionalisering en groei van onze sector en de ondernemingen die daarin actief zijn”, aldus Riemer Rijpkema, Directeur CLC-VECTA. Een Leven Lang Ontwikkelen is één van de kernprojecten waar de vereniging op inzet bij de realisatie van haar doelstellingen. Riemer: “De uitkomsten van het onderzoek helpen ons in kaart te brengen welke ontwikkelbehoeftes en –kansen er zijn voor werkgevers en werknemers in de sector. De volgende stap is werken aan een gestructureerd aanbod van scholing en opleidingen, in samenwerking met hogescholen, werkveld en andere aanbieders. Dat gaat onze leden helpen invulling te geven aan hun individuele en bedrijfsmatige ontwikkeling en verdere professionalisering. En dat is goed voor onze branche en de positie van Live in de marketingmix.” 

Human Capital Research Agenda
“De samenwerking tussen CELTH en CLC-VECTA is onderdeel van de ontwikkeling van een brede Human Capital-onderzoekagenda voor de gastvrijheidssector”, vertelt Menno Stokman, directeur CELTH. We kijken daarbij breed, dus zowel naar de leisure, als naar de toerisme en hospitalitysector.”

Uitvoering
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Breda University of Applied Sciences en het lectoraat Hospitality Management & Experience Design, in samenwerking met experts van NHL Stenden en HZ University of Applied Sciences en uiteraard CLC-VECTA en haar leden. Xander Lub, lector Hospitality Management & Experience Design aan Breda University of Applied Sciences, leidt het onderzoeksproject. “We dragen graag bij aan het inspireren en innoveren als het gaat om ontwikkeling van werknemers in de live communicatie- en evenementensector.” Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van een Design Approach, waarbij betrokkenen op een creatieve manier worden uitgedaagd om tot innovatieve oplossingen te komen.  

Groei in aantal publieksbeurzen en daling in aantal vakbeurzen zet door

factsheet-beurzen-monitor-2019
Lees het gehele artikel

Al sinds 2003 stelt onderzoeksbureau Respons, in samenwerking met en onder auspiciën van branchevereniging CLC-VECTA, jaarlijks de Beurzen Monitor samen. Naast de branchecijfers over vak- en publieksbeurzen, bevat de Beurzen Monitor (Online) actuele en complete gegevens, trends en ontwikkelingen over alle vak- en publieksbeurzen in Nederland. In dit artikel een weergave van de ‘highlights’, de complete Monitor is te downloaden via de website van CLC-VECTA (gratis voor leden) of aan te schaffen bij Respons. 

Aantal beurzen, publieks- vs vakbeurs
Een totaal van 560 beurzen heeft 6,2 miljoen bezoekers getrokken in 2018, verdeeld over 162 vakbeurzen en 398 publieksbeurzen. Dat betekende en groei in aantal beurzen van 4,3% ten opzichte van 2017. Kijkend over een langere periode, terug tot 2010, is het totaal aantal beurzen ongeveer gelijk gebleven, maar de verdeling naar publieks- en vakbeurzen is opvallend gewijzigd; het aantal publieksbeurzen is in de afgelopen 8 jaar met 30% gestegen, terwijl het aantal vakbeurzen met 32% is afgenomen.

Bezoekersaantallen
Het totaal aantal bezoekers daalde wel licht in 2018 ten opzicht van 2017 met 1,2%. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een flinke afname in het aantal bezoeken aan vakbeurzen; ruim 10% ten opzicht van 2017. Het aantal bezoeken aan publieksbeurzen steeg juist met 2,5% in 2018. Maar het gemiddeld aantal bezoekers per beurs, vak- en publieksbeurs, daalde hierdoor wel met bijna 5,2%. Gemiddeld werd er door bezoekers € 353 miljoen uitgegeven, een bedrag wat met 2,3% steeg ten opzichte van 2017.

Aantal exposanten & verhuurde m²
Waar er tussen 2010 en 2016 een aanhoudende groei plaatsvond in het aantal exposanten, vond er in 2017 een kleine daling plaats om vervolgens in 2018 met 5,5% te groeien tot 170.368 exposanten. Deze groei is vooral toe te kennen aan de groei bij publieksbeurzen; bijna 18% ten opzichte van vorig jaar. Helaas resulteert de groei niet in meer verhuurde vierkante meters. Met een daling van 1% is het totaal aantal verhuurde vierkante meters nagenoeg gelijk gebleven. Wel is ook hier een verschil te zien in vak- en publieksbeurzen; bij vakbeurzen werd in totaal ruim 74.000 m2 minder verhuurd, voornamelijk bij internationale en regionale beurzen.

Easyfairs Nederland voert de cijfers aan
De 560 beurzen werden in 2018 georganiseerd door 282 verschillende organisatoren. Easyfairs Nederland voert de cijfers aan op plaats 1 en 2 in de respectievelijke top 5 van beursorganisatoren, met de organisatie van 38 vakbeurzen en 16 publieksbeurzen. De Broodfabriek heeft in 2018 de meeste publieksbeurzen georganiseerd.

‘It’s all about the location’
Ondanks de daling in het aantal vakbeurzen, blijft Easyfairs Nederland de belangrijkste beurslocatie. Easyfairs staat boven aan de top 5 van accommodaties voor vakbeurzen, die verder wordt gevormd door Jaarbeurs Utrecht, RAI Amsterdam, Expo Houten en Rotterdam Ahoy. De top 5 accommodaties voor publieksbeurzen wordt aangevoerd door Expo Houten.  

Groei aantal publieksbeurzen en daling aantal vakbeurzen houdt aan

factsheet-beurzen-monitor-2019-kopiren
Lees het gehele artikel

Een totaal van 560 beurzen heeft 6,2 miljoen bezoekers getrokken in 2018, verdeeld over 162 vakbeurzen en 398 publieksbeurzen. Het contrast van deze ‘beurzenwig’ werd de afgelopen jaren steeds groter. Vandaag worden de branchecijfers van 2018 gepresenteerd tijdens de CLC-VECTA Beurscijfers & Ketenoptimalisatie in Breepark door onderzoeksbureau Respons, die in samenwerking met branchevereniging CLC-VECTA jaarlijks de Beurzen Monitor uitbrengt.

Het aantal beurzen is sinds 2017 met 4,3% toegenomen, ondanks dat het totaal aantal bezoekers lichtelijk daalde met 1,2%. Gemiddeld werd er € 353 miljoen uitgegeven door de bezoekers, een bedrag wat met 2,3% steeg ten opzichte van 2017.  

Opvallende groei
Het totaal aantal beurzen is sinds 2010 ongeveer gelijk gebleven, maar de verdeling naar publieks- en vakbeurzen is opvallend gewijzigd. Het aantal publieksbeurzen is de afgelopen 8 jaar met 30% gestegen, terwijl het aantal vakbeurzen met 32% is afgenomen. 

Ook het aantal exposanten, de verhuurde meters en de mediumbestedingen steeg bij de publieksbeurzen en daalde bij de vakbeurzen, hoewel procentueel minder. Dit contrast werd de afgelopen jaren steeds groter, wat ook terug te zien is in het aantal exposanten wat bij de publieksbeurzen zelfs toenam met bijna  18% ten opzichte van vorig jaar, en met mindere mate in de groei van de bezoekersaantallen (+2%) en het aantal verhuurde meters (+3%).  

Easyfairs Nederland voert de cijfers aan
De 560 beurzen werden in 2018 georganiseerd door 282 verschillende organisatoren, waarvan 38 vakbeurzen en 16 publieksbeurzen werden georganiseerd door Easyfairs Nederland, die daarbij op nummer 1 en 2 in de respectievelijke top 5 van organisatoren eindigden. De Broodfabriek heeft in 2018 de meeste publieksbeurzen georganiseerd.

Easyfairs Nederland staat ook boven aan de top 5 van accommodaties voor vakbeurzen, die die verder wordt aangevuld door Jaarbeurs Utrecht, RAI Amsterdam, Expo Houten en Rotterdam Ahoy. De top 5 van accommodatie voor publieksbeurzen wordt aangevoerd door Expo Houten. 

De gedetailleerde Beurscijfers zijn al kosteloos te downloaden voor CLC-VECTA leden, evenals de toelichtende presentatie van Respons. De Beurzen Monitor zal eind april worden toegevoegd aan de ledenportal van CLC-VECTA.

Meer publieksbeurzen en minder vakbeurzen

Lees het gehele artikel

Het totaal aantal beurzen in 2018 is vergelijkbaar met voorgaande jaren en sinds 2010 redelijk stabiel, maar de verdeling naar publieks- en vakbeurzen is opvallend gewijzigd. Het is de belangrijkste conclusie van kennisbureau Respons, die in samenwerking met branchevereniging CLC-VECTA jaarlijks de Beurzen Monitor uitbrengt. Het aantal publieksbeurzen is de afgelopen 8 jaar met 30% gestegen, terwijl het aantal vakbeurzen met 32% is afgenomen. Deze trend is al enkele jaren zichtbaar. In 2018 waren van de 560 beurzen er 398 voor de consument en golden er 162 als vakbeurs.

Ten opzichte van 2017 is er een toename van het totaal aantal beurzen (4,3%)  maar werd 1,2% minder bezoekers ontvangen, in totaal 6,2 miljoen. Het gemiddeld aantal bezoeken bij vakbeurzen is ongeveer gelijk gebleven. Bij publieksbeurzen is het gemiddeld aantal bezoeken afgenomen van 12.688 naar 11.729 bezoeken in 2018, een daling van 7,6%. Er werd € 353 miljoen uitgegeven door de bezoekers, een stijging van  2,3% ten opzichte van 2017.

Opvallende groei

Beurzen Monitor

Exposanten
Het aantal exposanten, verhuurde meters en bestedingen aan media toonde bij publieksbeurzen een groei en daalde bij vakbeurzen, hoewel procentueel minder. Het aantal exposanten bij publieksbeurzen groeide met bijna 18% ten opzichte van vorig jaar, het aantal verhuurde meters kwam uit op een plus van 3%.

De 560 beurzen werden georganiseerd door 282 verschillende organisatoren. Easyfairs Nederland was met 38 vak- en 16 publieksbeurzen in aantallen de belangrijkste  met als belangrijkste labels Rundvee & Mechanisatie Vakdagen, Trendz en Transport Compleet. De Broodfabriek in Zutphen organiseerde in 2018 de meeste publieksbeurzen georganiseerd met de Neuzelbeurs als voornaamste.

Over de Beurzen Monitor
Sinds 2003 stelt Respons jaarlijks de branchecijfers vak- en publieksbeurzen op in opdracht van CLC-VECTA. Daarnaast biedt Respons actuele en complete gegevens, trends en ontwikkelingen over alle vak- en publieksbeurzen in Nederland via de Beurzen Monitor Online. De Beurzen Monitor wordt, in samenwerking met en onder auspiciën van branchevereniging CLC-VECTA, sinds 2012 uitgebracht. De Beurzen Monitor is als digitale pdf-versie binnenkort kosteloos te downloaden voor CLC-VECTA leden via www.clcvecta.nl.

Respons
De Beurzen Monitor en de Beurzen Monitor Online zijn producten van Respons, hét kennisbureau op het gebied van evenementen, toerisme en citymarketing in Nederland. Naast de Beurzen Monitor brengt Respons ook andere monitoren uit, zoals de TOP100, G50 Evenementen Monitor, Festival Monitor en de SponsorMonitor.

Download factsheet

Brancheorganisatie sterk vertegenwoordigd op EventSummit

richard-kluijtmans-clc-vecta-eventsummit
Lees het gehele artikel

Een stand vol met experts, klaar om branchegenoten te voorzien van informatie en hun vragen te beantwoorden. Die omschrijving dekt de lading goed, als we kijken naar de aanwezigheid van CLC-VECTA op EventSummit 2019. Waar beter dan op dit evenement kunnen professionals in de live communicatiebranche elkaar treffen? Het expertmeetingpoint bleek er de uitgelezen plaats voor te zijn!

CLC-VECTA mag gezien worden als hét kennis- en inspiratieplatform voor de live communicatiebranche. Thema’s die de revue passeerden in de stand van CLC-VECTA waren onder andere de AVG, de nieuwe Richtlijn Pakketreizen, eventverzekeringen en aansprakelijkheid, event technology, contracten en voorwaarden, HR en sales & digitalisering. Ook de bestuursleden gaven acte de présence.

Aanwezig om te verbinden
We spreken met Richard Kluijtmans (Mansveld Expotech), bestuurslid bij CLC-VECTA. “We hebben veel leden gezien op onze stand, maar ook veel geïnteresseerde niet-leden. Uiteraard staan we hier voor bestaande leden, maar zeker ook om nieuwe te werven”, opent Kluijtmans het gesprek. Het valt ons op dat de stand van CLC-Vecta een soort pleisterplaats is voor bezoekers, midden op het themaplein Media & Branche. “Dat klopt, we hebben een grote aantrekkingskracht hier”, antwoordt Kluijtmans. “Gezien onze neutrale positie zien professionals ons een beetje als ‘Zwitserland’. Hier kun je rustig je vragen stellen, even tot rust komen en ben je geen doel van een salesgesprek. We zijn puur aanwezig om te verbinden.”

De stand zelf trekt ook veel bekijks en komt uit de koker van Guido Lambriks van Performance4you. “Het is de eerste keer dat we met een stand deelnemen en de keuze voor dit containerconcept van Perfomance4you symboliseert goed waar CLC-VECTA voor staat en waar de branche om vraagt. Doeltreffendheid, simpele oplossingen en flexibel werken. 

Lambriks licht de stand toe: “De basis is een omgebouwde container, die we van binnen netjes inrichten met een bar, een flatscreen, een nette vloer en de nodige verlichting. Het is een integraal concept, dat wil zeggen dat alles wat je hier ziet in ‘uitgeklapte vorm’ ook weer kan inklappen tot containerformaat. Zelfs de hekken en de trappen van het dakterras gaan op die manier mee naar binnen. Met de wensen van CLC-VECTA in gedachten hebben we deze stand voor hen ingericht en met succes; het is een warme ontmoetingsplek geworden.”

Sprekers met expertise
Van 12.00 uur tot 17.00 uur trakteerde CLC-VECTA de bezoekers aan EventSummit op een aantal sprekers van formaat, vanuit de leden en het bestuur. Thema’s die behandeld werden, waren Marketing & Positionering, Eventtechnologie, Eventverzekeringen en Aansprakelijkheid, Klant- en ledenperspectief, The future of sales, Sales & Digitalisering, Fit For Sales en Social Selling, Benchmarking, Arbeidsrecht, AVG, Algemene Voorwaarden, Contracten, Procesrechtelijke vragen & Richtlijn Pakketreizen, Alles uit je registratiedata halen, Financiën / Lang Leven Ontwikkelen en tot slot Ketenoptimalisatie.  

Dit zijn de beste meeting- en eventlocaties van Nederland

seijbel-photography-9947
Lees het gehele artikel

De Nationale Meeting Awards 2019 zijn uitgereikt

Na het verzamelen van genoeg reviews, het invullen van de online survey, een uitgebreid jury-interview én een locatiebezoek, zijn de winnaars van de Nationale Meeting Award 2019 bekend! Afgelopen maandag mochten vijf locaties de award voor beste Meeting-  en Eventlocatie van Nederland in ontvangst nemen bij Postillion Hotel Amsterdam.

Dit zijn de winnaars van de Nationale Meeting Award 2019:

  • Categorie Small (capaciteit tot 25 personen): De Amstel Tafel
  • Categorie Medium (capaciteit tot 100 personen): Stayokay Soest
  • Categorie Large (capaciteit tot 250 personen): Marienhof
  • Categorie Extra Large (capaciteit tot 500 personen): Bilderberg Hotel Vaalsbroek
  • Categorie Extra Extra Large (capaciteit vanaf 500 personen): NH Amsterdam Schiphol Airport

Nationale Meeting Award

Kennisevent
Voorafgaand aan de uitreiking vond een kennisevenement plaats. Keynote spreker Justin Jansen, hoogleraar Corporate Entrepreneurship aan de Erasmus Universiteit, vertelde hoe je als bedrijf in kunt spelen op veranderingen in de maatschappij en te verwachte ontwikkelingen. Sergio Romijn van Braynz deed uit de doeken hoe je met principes uit de neuromarketing het irrationele gedrag van bezoekers van events positief kunt beïnvloeden. Stijn Oude Vrielink en Diederik Smit van School of Venues gaven een vliegende start over hoe je jouw opdrachtgevers beter bereikt en natuurlijk emotioneel raakt. Juryleden Angélique Vugts en Jacqueline Groebbé hielden een Q&A sessie over de uitdagingen van congres- en eventmanagers.

Over de Nationale Meeting Award
De Nationale Meeting Award is een initiatief van Meeting Magazine, MeetingReview, Vergaderhamers en CLC-VECTA. Het is dé onafhankelijke award voor de beste meeting- en eventlocaties van Nederland die uitblinken in kwaliteit, gastervaring en ondernemerschap.

Voor de editie in 2019 konden locaties zichzelf nomineren door minimaal tien reviews via MeetingReview te verzamelen en een uitgebreide online survey in te vullen. Vervolgens werden de tien beste locaties per categorie geïnterviewd door de vakjury. De drie finalisten per categorie werden ten slotte vereerd met een bezoek van de vakjury. De locaties met de hoogte scores hebben de Nationale Meeting Award gewonnen.

Neuromarketing: inspelen op het onbewuste brein van je klant

Sergio-Romijn
Lees het gehele artikel

Wat is neuromarketing precies? Wat levert het je op?

Verbaas je je ook wel eens over het gedrag van je klanten of mensen in het algemeen? Denk je ook wel eens ‘hoe kan dat nou’? Je bent niet de enige. Veel professionals zoals jij zullen soms dezelfde verbazing hebben. Of dezelfde twijfels over het toekomstig te verwachten gedrag. Menselijk gedrag is irrationeel en ook lastig te voorspellen. Alhoewel, in de irrationaliteit lijken wel patronen te zitten, dus we zijn veel minder onvoorspelbaar dan we soms denken.

Feit is dat we met de standaard modellen over koopgedrag, zoals het beeld van de homo economicus, de werkelijkheid geweld aan doen. Beslissingen worden zelden gedreven door puur economische motieven.

Neurowetenschappers hebben al jaren geleden ontdekt dat ons onbewuste een veel grotere invloed heeft op ons gedrag dan we zelf vermoeden. Veel hersenactiviteit vindt plaats onder de bewuste waarneming. We laten ons vooral drijven door deze automatische piloot (systeem 1 D. Kahneman). Belangrijk opgave voor het brein is energiebesparing. 

Het brein bevat slechts 2% van het lichaamsgewicht, maar is wel verantwoordelijk voor 20% van het totale energieverbruik. We hebben energie nodig voor de belangrijke momenten in de overleving. Die overleving speelt natuurlijk in de Westerse wereld geen rol meer, en ook voor ons voedsel zijn we in een half uur klaar voor de rest van de week. Ons brein functioneert echter nog wel op dat niveau. Ons brein beschikt zodoende ook over allerlei mechanismen om beslissingen te nemen zonder al te veel energie. Deze heuristics & cognitive biases, of denkfouten, zijn de oorzaak dat we nogal eens slordige beslissingen nemen of de werkelijk geweld aan doen. Iedereen kent wel een voorbeeld van een roker die zegt dat een aantal familieleden erg oud zijn geworden terwijl ze toch verstokte rokers waren. We neigen onevenredig gewicht te geven aan gebeurtenissen die we ons kunnen herinneren.    

Neurowetenschappelijke inzichten kunnen marketeers een grote dienst bewijzen en leveren organisaties echt concurrentievoordeel op. Grotere organisaties zijn er al lang mee bezig: neuromarketing. 

Maar wat is het eigenlijk? Volgens de definitie van Stephen Genco, schrijver van standaardwerk: ‘Neuromarketing for Dummies’, is neuromarketing elke marketing of marketonderzoeksactiviteit die gebruikt maakt van inzichten of methoden uit de neurowetenschap. Omdat we geen inzicht hebben in de onbewuste processen, kunnen mensen ook geen betrouwbaar antwoord geven op de vraag: ‘Waarom heb je dat gekocht?’ 

Neuromarketing biedt ook hier uitkomst met nieuwe instrumenten die gedrag voorspellen of hersenactiviteit meten. Toepassing van neuromarketing is mogelijk in het hele marketing en communicatie werkveld, dus ook in live communicatie. Als je er nog niet mee bezig bent,
is het misschien goed er snel mee aan de slag te gaan voordat je concurrenten dat doen!   

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met CLC-VECTA.

Tekst: Sergio Romijn
Sergio Romijn van Braynz, neuromar­keting onderzoeks- en marketingbureau, www.braynz.nl.

CLC-VECTA zet ondernemers ‘in the picture’ op Dag van de Ondernemer

clc-vecta
Lees het gehele artikel

Afgelopen vrijdag was het de Dag van de Ondernemer; een mooi moment voor CLC-VECTA om ondernemers in de Live Communicatie branche letterlijk en figuurlijk ‘in the picture’ te zetten. CLC-VECTA ging daarom on tour met een ‘pop-up rode loper event’ om diverse leden in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun ondernemerschap.

In the picture
Het team van CLC-VECTA verraste de ondernemers met een bezoek en rolde daarbij de rode loper uit. Dat leverde leuke plaatjes op, zoals te zien op Twitter en Facebook. Een impressie:

CLC Vecta