Tagarchief: ExpoPlanA4

Vakbeurzen: Marketing en sales sámen aan de knoppen

samen
Lees het gehele artikel

“Bedrijven stappen vaak te laat in het beursproces”, zeggen Govert-Henk Mijnders en Ruud van Uden. Beide heren zijn eigenaar van het merk ExpoPlanA4, waarmee zij zich richten op het uitwerken van strategie voor bedrijven die het maximale willen halen uit hun vakbeurs. 

We schuiven bij Van Uden en Mijnders aan, om te horen wat ExpoPlanA4 zo bijzonder maakt. “Als je vraagt aan bedrijven wat hun doel is met de beursdeelname, dan krijg je meestal clichéantwoorden als meer naamsbekendheid of een x-aantal leads. Men heeft de focus vrijwel altijd alleen op de fysieke ruimte liggen”, schetst van Uden. “Daarmee gaat men voorbij aan de overige succesfactoren – zoals bijvoorbeeld een doelgroepanalyse en een campagne – die onderdeel zouden moeten zijn van je beursplan.” Mijnders vult aan: “En wat ons betreft kun je dan niet zeggen dat een beurs een te duur en niet meetbaar medium is.”

ExpoPlanA4
Ruud van Uden: “De denkfout die gemaakt wordt, is dat een beursdeelname qua succes niet meetbaar zou zijn.”

Alle neuzen dezelfde kant op
Terwijl marketing de beurs voorbereidt, is het aan sales om ‘het waar te maken’ in het veld. Volgens Van Uden en Mijnders sluiten de intenties en verwachtingen van beide afdelingen vaak niet op elkaar aan. “De denkfout die daarbij gemaakt wordt, is dat een beursdeelname qua succes niet meetbaar zou zijn”, vervolgt Van Uden. “Wij laten bedrijven echter zien dat je als eerste je doel bepaalt, beide afdelingen hierop hun doelstéllingen kunnen formuleren.” 

“En het wordt nóg mooier!” vult Mijnders aan “Want als die doelstellingen zijn bepaald, heb je schitterende uitgangspunten om een écht goed beursplan te maken. Hierdoor wordt beursdeelname wel degelijk meetbaar én weet je welke beslissingen je moet nemen over de stand, je team, de follow-up enzovoort.”

In een ExpoPlanA4-workshop zitten directie, marketing en sales op managementniveau samen aan de knoppen van hun beursdeelname. Van Uden: “We halen hen letterlijk uit de comfortzone en dagen hen net zolang uit tot er een beursplan is waar iedereen volledig achter staat.”

ExpoPlanA4
“Het gaat om het benutten van de kansen die je hebt gecreëerd door een standplaats te huren.”

De paradox van de beursdeelname
Volgens de heren denken veel bedrijven dat het op een beurs gaat om het vertellen van hun verhaal in een mooie stand met goede koffie. Mijnders: “Het gaat echter om het benutten van de kansen die je hebt gecreëerd door een standplaats te huren. Dat betekent inleven in de mensen waarmee je in contact wilt komen: wat speelt er bij hen, waar onze oplossing op aansluit.”

Verdubbelen
De strategiesessies duren doorgaans een dagdeel. Hierin wordt keihard gewerkt aan het formuleren van doelen, doelgroepen en doelstellingen. Van Uden: “We maken van een complex proces een overzichtelijk en doelgericht plan op één A4.” 

Mijnders sluit af: “Klanten die de ExpoPlanA4 workshop volgden, hebben hun resultaat minimaal verdubbeld.”      

Tekst: Jan Mol    Beeld: Jan Mol

Meer rendement uit vakbeurzen met masterclass ExpoPlanA4

GHR_GrayScale
Lees het gehele artikel

Vakbeurzen kampen met de reputatie dat deelname meer kost dan oplevert, constateren beurstrainers Ruud van Uden en Govert-Henk Mijnders. Daarom organiseren de vakbeursexperts op 12 juni een masterclass ExpoPlanA4 voor sales- en marketingprofessionals. Van Uden: “in 3 uur tijd zal duidelijk worden hoe het helder formuleren van doelstellingen waardevolle informatie geeft over de strategie en aanpak van vakbeursdeelname.”

Tijdens de masterclass geven Mijnders en Van Uden deelnemers inzicht in kansen en het omzetten daarvan in concrete resultaten. Mijnders: ”Ondernemers realiseren zich vaak niet hoeveel potentieel rendement er schuilt in een beursdeelname.” De trainers merken dit tijdens intakegesprekken voorafgaand aan beurstrainingen. Van Uden: “Bedrijven worstelen met strategie. Als we doorvragen, zien we dat er geen sluitend, meetbaar plan is waar marketing én sales achter staan.”

Oorzaak
De gevolgen van een ontbrekende strategie bij beurdeelnemers is dat vakbeurzen onterecht het imago krijgen dat het niks oplevert, zien Van Uden en Mijnders. Van Uden: “Voor zowel standhouders als beursorganisaties is het beter als we dit voorkomen.” Het organiseren van beursdeelname wordt vaak gedaan door iemand die dat ‘erbij doet’, weten de trainers. Mijnders: “Daardoor grijpen mensen snel terug naar hoe het vorige keer ging. Het gevolg: standontwerpen en communicatie sluiten niet aan op de boodschap die het team vertelt. Of het uitnodigingsbeleid matcht niet met de standinrichting. Als we dat bewustzijn verhogen, verbetert de kwaliteit van vakbeurzen en hebben deelnemers meer rendement.”

Actieplan
De trainers brengen een volle werkdagtraining terug naar een masterclass van drie uur. Mijnders: “In korte tijd geven we beursdeelnemers zinnige tools en inzichten.” De masterclass is interactief en bedoeld voor directie, sales- en marketingprofessionals. Mijnders licht een tipje van de sluier op: “We laten zien waar een goed actieplan aan voldoet. Zo zoomen we in op de essentie. Wat is het doel en hoe gaan we dat bereiken?” De masterclass vindt plaats op dinsdagmiddag 12 juni. Geïnteresseerden kunnen op www.expoplana4.com/masterclass terecht voor meer informatie en inschrijven.

Interactie en toekomstvisie
Deelnemers zullen volop de gelegenheid krijgen hun vragen over beursdeelname te stellen. “Daar gaan we direct op in. We willen dat iedereen naar huis gaat met nieuwe energie en inzichten over hun volgende vakbeurs.” Legt Mijnders uit. “Daarnaast zullen we aandacht besteden aan toekomstige ontwikkelingen in de beurzenbranch en hoe daar op in te spelen.”