Tagarchief: Limosa-melding

Werken in België: Limosa-melding? PDOK? ConstruBadge?

Vlaggen
Lees het gehele artikel

De afgelopen maanden blijkt meer en meer dat niet iedereen op de hoogte is van alle wettelijke verplichtingen die je moet volgen als je de Belgische grens over gaat om werkzaamheden te verrichten, zoals bijvoorbeeld de meldingsplicht. Deze zogeheten Limosa-melding is verplicht voor alle werknemers én zelfstandigen die aan de slag gaan in België (enkele uitzonderingen daargelaten). Zodra je in de bouw aan de slag gaat, komt daar bovendien de verplichte melding en financiële bijdrage aan de PDOK (Patronale  Dienst  voor  Organisatie  en  Kontrole  van  de Bestaanszekerheidstelsels) bij.

En sinds vorig jaar kennen de Belgen ook nog de ConstruBadge; een visuele identificatie voor werknemers in de bouw. Niet verplicht, maar regelmatig door opdrachtgevers gevraagd als ‘bewijs van goed gedrag’.

Vrijstelling
Tot voor kort heeft de Belgische overheid zich steeds op het standpunt gesteld dat het realiseren van een beursstand gewoon vooraf aangemeld diende te worden. Daar is nu verandering in gekomen; op de algemene Limosa-verplichting bestaan verschillende vrijstellingen, daaronder die voor de initiële assemblage en/of de eerste installatie van een goed, verricht door gekwalificeerde en/of gespecialiseerde werknemers.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Directie Internationale Betrekkingen heeft, na uitvoerig overleg en mede op aandringen van CLC-VECTA, bevestigd dat, met enige souplesse, de realisatie van een beursstand beschouwd kan worden als de eerste installatie van een goed. Daarbij lichten zij toe dat het gaat om een installatie van tijdelijke aard en dat deze geen beletsel vormt voor het voldoen aan de vrijstelling.

Let op!
Wel wordt benadrukt dat ook aan de andere voorwaarden van vrijstelling dient te worden voldaan; de werkzaamheden mogen niet langer dan 8 (aaneengesloten) dagen duren en het mogen geen bouwactiviteiten zijn. Oftewel, een interieur­bouwklus of werkzaamheden die langer dan 8 dagen duren, betekent gewoon aanmelden! Denk er aan dat het nalaten van de Limosa-melding en melding bij de PDOK, flink beboet wordt.

Meer weten?
Wil je meer weten over de wettelijke verplichtingen voor het verrichten van werkzaamheden over de grens? Niet enkel België kent namelijk een meldingsplicht. Vrijwel alle Europese landen kennen een meldings- en/of documentatieplicht. CLC-VECTA is kennispartner voor ondernemers in o.a. de tentoonstellingsbranche en ondersteunt bij deze en andere uiteenlopende vraagstukken.