Tagarchief: LIV

Brede steun voor Dutch Pork Expo en Dutch Poultry Expo, LIV verdwijnt definitief

Lees het gehele artikel

De organisatie van Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) heeft alle standhouders geïnformeerd over de nieuwe beursformules voor de varkens- en pluimveehouderij en hen daarbij om hun mening gevraagd. De resultaten zijn nu bekend met als conclusie: Dutch Pork Expo en Dutch Poultry Expo worden omarmd door een overgrote meerderheid van de standhouders. Daarmee verdwijnt na ruim 20 jaar LIV.

LIV wordt vervangen door Dutch Pork Expo in Venray en Dutch Poultry Expo in Hardenberg, twee nationale vakevents, gericht op één deelsector. De eerste edities zijn in voorjaar 2019. Organisator Natascha Halbertsma is blij met de feedback en steun vanuit de sector: “De overgrote meerderheid van de standhouders heeft interesse om deel te nemen aan Dutch Pork Expo (86%) en Dutch Poultry Expo (87%) en onderschrijft daarmee het belang van vergroting van het werkgebied en specialisatie naar diersoort. Ook is de bereidheid bij standhouders groot om mee te werken aan verdere invulling van het programma.”

De ambitie is om Dutch Pork Expo en Dutch Poultry Expo te laten uitgroeien tot de vakevents voor de sector in Noordwest-Europa. Om de vernieuwde positionering krachtig weer te geven, heeft Easyfairs in samenwerking met communicatieadviesbureau Imagro (specialist in de agrarische sector) de nieuwe titels en huisstijl ontwikkeld. Er is gekozen voor Engelse benamingen om de internationale groeipotentie voor de beurs kracht bij te zetten.

Op zowel Dutch Pork Expo en Dutch Poultry Expo staan actuele thema’s centraal. Hierbij zijn de 5 kernthema’s het uitgangspunt: verduurzaming, hightech/innovatie, afzet/verkoop/inkomen, risicomanagement en arbeidsmarkt. Bovendien zijn er innovatiepodia waar beleving en interactie centraal staan die de bezoekers praktische en toepasbare kennis bieden en die ondernemers stretchen in hun toekomstige bedrijfsvoering.

Halbertsma: “We gaan met de sector hard werken aan twee topevenementen voor de ondernemers, hun gezin en de medewerkers. We gaan ons focussen op de toekomst en de sector positief in de schijnwerpers zetten. Nederland is gidsland in agri & food, dat willen we ook zichtbaar maken in de beurskalender met een prachtpodium voor het bedrijfsleven om klantrelaties in Noordwest-Europa te ontmoeten.”

Naast Dutch Pork Expo en Dutch Poultry Expo is organisator Easyfairs nog volop met de markt in gesprek voor een apart nationaal event voor de kalverhouderij.

De agrarische beursagenda van Easyfairs bestaat voor het komende beursseizoen uit:

Rundvee & Mechanisatie Vakdagen (RMV) Hardenberg: 30, 31 oktober en 1 november 2018
Rundvee & Mechanisatie Vakdagen (RMV) Gorinchem: 27, 28 en 29 november 2018
Dutch Poultry Expo: 19 en 20 maart 2019
Dutch Pork Expo: 16 en 17 april 2019
Nationaal kalverenevent: nader te bepalen

Dutch Pork Expo Dutch Pork Expo

Nationale vakevents vervangen Landbouwdagen Intensieve Veehouderij

Lees het gehele artikel

De huidige Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) worden per direct omgevormd tot nationale vakevents, gericht op één deelsector. In Hardenberg komt op 19 en 20 maart 2019 een nationaal event voor de pluimveesector en in Venray komt op 16 en 17 april 2019 een nationaal event voor de varkenssector.

“Door ontwikkelingen in de agrarische sector als schaalvergroting, krimpende markt en toenemende risico’s als dierziekte zijn we een uitgebreid marktonderzoek en toetsing in de markt gestart. Het is namelijk onze belangrijkste taak de agrarische sector optimaal te voorzien in haar behoeften”, zegt Natascha Halbertsma, adviseur van het agrarisch team van organisator Easyfairs Evenementenhal.

Halbertsma: “De uitkomsten van het marktonderzoek en de toetsing in de markt hebben geleid tot de aangepaste strategie en positionering van LIV. Deze strategie is uitvoerig getoetst bij zowel een aantal exposanten, verenigingen als bezoekers en kan rekenen op commitment van de agrarische sector. Naast een event voor de pluimveesector en een event voor de varkenssector zijn we nog volop met de markt in gesprek voor een apart nationaal event voor de kalverhouderij.”.

Door de aangepaste positionering leveren de nieuwe edities een optimale bijdrage aan de sector en bieden ze de specifieke doelgroepen op hun eigen jaarlijkse vakevent in twee dagen praktisch toepasbare kennis en inspiratie voor hun toekomstige bedrijfsvoering. Naast de Nederlandse markt richten deze events zich ook nadrukkelijk op de Duitse- en Belgische grensregio’s.

Invulling nieuwe vakbeurzen
De nieuwe aanpak per sector zijn een uitgelezen kans om contacten te onderhouden met collega’s en branchegenoten en om kennis op te doen van de innovaties en laatste ontwikkelingen in de markt. Halbertsma: “Zoals de agrarische sector van ons gewend is, staan ook tijdens de nieuwe events gastvrijheid en service voorop. Hot-topics zoals verduurzaming, risicomanagement, hightech, afzet/verkoop en educatie/(bij)scholing komen ruimschoots aan bod tijdens het event. Kortom, alles waar de agrarische sector, hun (toekomstige) personeel maar ook meewerkende gezinsleden iedere dag mee te maken hebben.”

De komende weken wordt nader invulling gegeven aan deze hot-topics, de plattegrond en het creatieve concept. Op dinsdag 11 september vindt een kick-off plaats in Evenementenhal Gorinchem waar het volledig nieuwe programma inclusief de nieuwe namen zal worden gepresenteerd.

De agrarische beursagenda van Easyfairs Evenementenhal bestaat voor het komende beursseizoen uit:

  • Rundvee & Mechanisatie Vakdagen (RMV) Hardenberg              – 30, 31 oktober en 1 november 2018
  • Rundvee & Mechanisatie Vakdagen (RMV) Gorinchem               – 27, 28 en 29 november 2018
  • Pluimvee-editie Hardenberg                                                           – 19 en 20 maart 2019
  • Varkens-editie Venray                                                                     – 16 en 17 april 2019
  • Kalveren-editie                                                                                 – nader te bepalen

Nederlandse Vereniging Duurzame Energie gaat samenwerking aan met ‘Energie Zone’

LIV-Hardenberg-2017
Lees het gehele artikel

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) gaat de samenwerking aan met ‘Energie Zone’. Dit nieuwe initiatief maakt voor het eerst onderdeel uit van Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) en focust zich op de agrarische energiemarkt. NVDE vertegenwoordigt in totaal meer dan 1000 bedrijven en energiecoöperaties. “We zijn enorm blij dat deze prominente vereniging zich verbindt aan ons platform”, zegt Natascha Halbertsma namens LIV.

Eerder dit voorjaar lanceerde de organisatie het initiatief ‘Energie Zone’. Het leidde meteen tot veel positieve reacties uit de sector. Nu bekend is gemaakt dat ook Nederlands belangrijkste vereniging voor duurzame energie zich verbindt aan dit concept, ontstaat er een kwalitatief platform waar agrariërs uit zowel Nederland als de Duitse grensgebieden worden geïnformeerd dat investeren in duurzame energie een oplossing biedt om hun agrarische bedrijven klaar te maken voor de toekomst.

Het initiatief ‘Energie Zone’ krijgt een centrale plek op de beursvloer van LIV. Onderdeel van deze zone is een kennistheater met informatieve lezingen voor agrariërs die duurzaam en verantwoord (gaan) ondernemen. Leden van NVDE worden ook uitgenodigd om sessies te verzorgen. Voor agrariërs zijn deze kennissessies gratis bij te wonen. Verder wordt de ‘Energie Zone’ gevuld met aanbieders van zonnepanelen, windmolens, biomassakachels, warmtepompen en dergelijke.

Lancering ‘Energie Zone’ op LIV Hardenberg 2017
‘Energie Zone’ wordt voor het eerst georganiseerd tijdens LIV Hardenberg op 24, 25 en 26 oktober 2017. LIV Hardenberg vormt al 21 jaar een toonaangevend platform voor de pluimvee-, varkens- en kalverhouderij uit Noord-, Oost-, Midden-Nederland en de Duitse grensgebieden. Het is traditioneel één van de drukstbezochte vakbeurzen in Evenementenhal Hardenberg. Vorig jaar mocht de organisatie rekenen op de belangstelling van ruim 17.000 bezoekers uit de intensieve veehouderij. Een kwart van alle bezoekers kwam uit Duitsland. Meer informatie: www.evenementenhal.nl/liv-hardenberg.