Tagarchief: Lyon Eurexpo

Pollutec: het business event voor ‘groene groei’

logo_pollutec_2018_horizontal_uk
Lees het gehele artikel

De komende editie van de internationale milieuvakbeurs Pollutec wordt van 27 t/m 30 november in het beurscomplex Lyon Eurexpo (Frankrijk) gehouden. Deze nieuwe editie is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de beurs: het markeert de veertigste verjaardag van de oprichting van het merk Pollutec, opgericht in 1978 als evenement dat de thema’s water en lucht omvatte en waar afvalbeheer later nog aan toegevoegd is – deze onderwerpen vormden destijds de belangrijkste assen voor de herstructurering van de milieubeleidsmaatregelen in Frankrijk. De Pollutec is uitgegroeid tot een uniek internationaal evenement dat duurzame en geavanceerde oplossingen biedt tegen milieuhinder en -overlast: de beurs omvat tegenwoordig bedrijven uit 14 belangrijke milieu en klimaat sectoren *, zij presenteren doeltreffende geïntegreerde methoden tegen milieuhinder die in samenwerking en vanuit het oogpunt van verschillende sectoren zijn ontwikkeld, zoals duurzame steden en high-performance industrieën – vooral specifieke markten zoals landbouw en ziekenhuizen worden extra onder de aandacht gebracht. Pollutec is vandaag de dag een expositie voor behandelings- en preventie-oplossingen in alle milieusectoren met een beursprogramma dat bestaat uit conferenties en debatten waar onderwerpen zoals groene groei centraal staan en met talloze mogelijkheden voor ontmoetingen en kennisuitwisseling voor de aanwezige professionals waaronder exposanten, bezoekers, vertegenwoordigers van overheden, leden van internationale delegaties …

Beter gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen, bestrijding van de klimaatverandering, verbetering van de leefomgeving en behoud van de biodiversiteit zijn de fundamentele kwesties waar de Pollutec van plan is aan bij te dragen. Het evenement brengt de belangrijkste spelers op deze gebieden samen en presenteert de meest geavanceerde oplossingen of ontwikkelingen (producten en diensten). Innovatie neemt een belangrijke plaats in op de beursstands, tijdens conferenties, debatten, pitches voor startups en bij het uitreiken van prijzen en trofeeën. Het innovatieforum ’La Vitrine de l’Innovation’ onderscheidt zich door een podium te geven aan innovatieve bedrijven op de beurs met een hoog marktpotentieel. Daarnaast bevestigt Pollutec zijn leidende- en ondersteuningsrol door een honderdtal innovatieve startups te hosten op de beurs.

De hele wereld komt samen op de Pollutec beurs
Met bijna 130 landen vertegenwoordigd door exposanten of delegaties, bevestigt Pollutec 2018 haar internationale status. In het streven van Pollutec om opkomende markten te belichten die reële kansen voor bedrijven en samenwerking bieden, heeft de beurs een speciale ruimte (Espace AAA) gereserveerd voor de landen uit Afrika, Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië. In 2014 werd Ivoorkust belicht, dit jaar krijgt Burkina Faso speciale aandacht, een land in de Sahel-zone dat het milieu prioritair heeft gemaakt en veel vaardigheden en knowhow ontwikkelt, waaronder grootschalige projecten in stedelijke infrastructuur en industrie. De belangrijkste geselecteerde onderwerpen voor de kennisuitwisseling zijn: water, afval, energie, duurzame steden en duurzame landbouw. Tevens zijn er in het verlengde van het Franse Forum op 26 november in Lyon 70 afgevaardigden uit China aanwezig op de beurs.

Een veelbelovend eerste nevenactiviteiten programma op de beurs
Voor de Pollutec 2018 wordt op 28 november de allereerste internationale summit voor steden en gebieden die zich inzetten voor de circulaire economie georganiseerd in samenwerking met de metropool Lyon. Het programma voor dit speciale evenement is gebaseerd op concrete projecten die zijn ontvangen na een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling die in het voorjaar is gelanceerd. Vertegenwoordigers uit de steden Londen, Lyon, Ouagadougou en Straatsburg, de regio’s Auvergne-Rhône-Alpes en Occitanie in Frankrijk, de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen en het milieu van de VN zijn al bevestigd.

Circulaire economie, kunststoffen, zee & kustlijn …: de vlaggenschipthema’s van de Pollutec 2018
Pollutec richt zich op de meest actuele onderwerpen rondom het thema ‘groene groei’ zoals: circulaire economie, kunststoffen, zee en kust, maar ook digitalisering, milieu, werkgelegenheid en kenniseconomie. Naast de steden- en gebiedentop, zal de circulaire economie het onderwerp van talrijke conferenties zijn (zoals bijvoorbeeld het Europees maatregelenpakket, de Franse routekaart, de experimentele AFNOR-norm etc.) en ook aan evenementen specifiek gericht op het milieu zal er geen gebrek zijn (zoals bijvoorbeeld het ‘live’ milieuvriendelijk afbreken van smartphones). Het cruciale milieuprobleem ontstaan door het gebruik en afval van kunststoffen zal vanuit elke invalshoek worden aangepakt, door middel van de volgende thema’s: preventie, substitutie, recycling, valorisatie (het kunstofafval op een nuttige manier (her)gebruiken) … De focus van de presentatie van het platform Mer & Littoral (‘zee en kust’) zal liggen op het herstel en behoud van deze fragiele ecosystemen, tevens zullen de vele uitdagingen waar de blauwe economie mee te maken heeft in zijn algemeenheid besproken worden. De interesse en belangstelling in de conferenties die het forum Mer & Littoral gaat houden is erg groot, bijna 2 maanden voor aanvang van de beurs zijn alle plekken al gereserveerd. Door middel van het platform ‘Digital & Environment’ zal de toenemende integratie van digitale eco-oplossingen in alle sectoren door middel van concrete voorbeelden worden toegelicht en meetbaar gemaakt. In aanvulling op het forum ‘werkgelegenheid en programmering’, georganiseerd gedurende alle dagen van de beurs, zal op 30 november de ‘dag van de werkgelegenheid’ plaatsvinden, die een reeks ‘job dates’ tussen studenten en HR en technisch directeuren van bedrijven die op zoek zijn naar werknemers zal hosten. Een veelbelovend initiatief, aangezien de werving van arbeidskrachten het grootste obstakel is voor de ontwikkeling van eco-MKB’s.

Matchmaking en zakelijke bijeenkomsten: verbindingen op alle niveaus
Als pionier in het verenigen van belanghebbenden uit de milieusector, versterkt en bevordert Pollutec het verbinden van de beursdeelnemers (exposanten, bezoekers, sprekers, etc.). Iedereen kan zich registreren en profiteren om op basis van interesse nieuwe contacten te leggen of om ter plaatse afspraken te maken. Verschillende sectorspecifieke activiteiten zullen worden ondernomen, zoals de ‘Green Days’ met de ‘CCI Auvergne-Rhône-Alpes’ lid van Enterprise Europe Network, industrie meetings met de water, energie, afval en risico’s deskundigen van de industrie, gemeenschapsbijeenkomsten met de stadsdiensten en de reeks Job-dates tijdens de ‘dag van de werkgelegenheid’ op 30 november, en niet te vergeten de conferenties in de speciaal gereserveerde beursruimte voor opkomende landen in de Sahel zone. Kortom, voor elke belangrijke gebeurtenis op de Pollutec 2018 zijn er kansen voor matchmaking.

Tot ziens op Pollutec 2018: een beurs vol verrassingen om het 40-jarige jubileum van de beurs te vieren!

Pollutec: 40 jaar milieu innovaties

POL18_LOGO_UK_H_Q
Lees het gehele artikel

De Pollutec 2018, die plaatsvindt van 27 t/m 30 november 2018 in Lyon Eurexpo, wordt een veelbelovende beurseditie waarin de 40steverjaardag van de vakbeurs wordt gevierd. De Pollutec legt zich toe op 14 belangrijke industriesectoren en belicht dit jaar speciaal de regio’s Zuidoost Azië, Zuid-Amerika en Afrika, met speciale aandacht voor Burkina Faso. Met 90.000 m² beursoppervlakte gewijd aan milieu innovaties, vormt de Pollutec een uniek forum voor eco-innovatie en cleantech oplossingen. Ongeveer 2.200 exposanten en 73.000 professionals afkomstig uit 128 verschillende landen worden verwacht.

Dit jaar viert de Pollutec haar 40steverjaardag! Sinds de jaren ’70 is een indrukwekkend parcours vol ontwikkelingen afgelegd door de vakbeurs gewijd aan equipment voor de behandeling van vervuiling. De Pollutec vormt nu een complete showcase voor de milieusector. Als een uniek trefpunt voor eco-innovaties en groene technologieën, brengt de vakbeurs alle betrokken sectoren en marktspelers bijeen en dient als broedplaats voor opkomende sectoren zoals rioleringen op locatie, biogassen, trenchless solutions en ecologische engineering.

De Pollutec heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk internationaal trefpunt voor alle economische spelers betrokken bij milieu en klimaatkwesties: eco-industrieën, lokale autoriteiten, professionals uit alle industriële of tertiaire sectoren. De vakbeurs weerspiegelt de diversiteit en de reikwijdte van deze markten en is tevens de gelegenheid voor het ontdekken van toekomstige trends.

Meer dan ooit tevoren streeft de Pollutec 2018 er naar om de implementatie, kansen en concrete keuzes te ondersteunen waarmee bedrijven, gemeenten en gebieden de ecologische, economische en maatschappelijke uitdagingen kunnen aangaan. De vakbeurs is een essentiële schakel voor de presentatie van oplossingen die leiden tot efficiënter gebruik van hulpbronnen, het tegengaan van klimaatverandering en territoriale impact, de verbetering van de leefomgeving en het behoud van biodiversiteit.

De Pollutec 2018 richt zich op 14 belangrijke, themagerichte sectoren en faciliteert de ontwikkeling van transversale en geïntegreerde aanpak, zoals de duurzame stad en duurzame industrie – infrastructuren, netwerken, verbindingen… – en toepassingsmarkten met specifieke behoeften en verwachtingen, zoals zee en kustlijn, ziekenhuizen, de tertiaire sector, landelijke en agrarische gebieden… De verschillende sectoren zijn: Beheer van de watervoorraad, Netwerkbeheer, Inzameling/reiniging, Afvalverwerking, Recycling/hergebruik/materialen; Grond en bodem, Instrumentatie/metrologie/analyse; lucht-, geur-, geluidsbeheer; Preventie- en risicobeheer, Energie (productie en opslag); Energie efficiëntie van producten en processen; Stedenbouw en mobiliteit; Biodiversiteit en  natuurlijke omgeving, Organisaties en instellingen (ondersteuning, opleiding, onderzoek….).

Als internationale vakbeurs gaat speciale aandacht van de Pollutec dit jaar uit naar drie belangrijke regio’s: Afrika, Zuidoost Azië en Zuid-Amerika. Tijdens de 2016-editie vormde het Afrika Forum een belangrijke ontmoetingsruimte voor projecthouders uit 22 Afrikaanse landen. Dit jaar gaat speciale aandacht uit naar het Franstalige Burkina Faso. De Pollutec maakt ook een essentieel onderdeel uit van de

Africa-France Summit 2020, in het kader van het thema de duurzame stad, aangekondigd door Franse President Emmanuel Macron in Ouagadougou.

90.000 m2  vol eco-innovaties
Pollutec, de internationale milieuhoofdstad, organiseert een programma volledig gewijd aan eco-innovatie en cleantech oplossingen. Een breed overzicht van innovatieve oplossingen wordt op de stands, tijdens de conferenties en in het kader van prijsuitreikingen, op de beurs gepresenteerd.  De Innovation Showcase, georganiseerd in samenwerking met het Franse PEXE netwerk voor eco-ondernemingen, onderscheidt technologische oplossingen of veelbelovende diensten met veel marktpotentieel.

Tevens worden verschillende Innovation Spotsgeorganiseerd, met deelname van vele startups wereldwijd en incubatoren uit Burkana Faso en Kenya. In deze ruimte worden innovatieve oplossingen voor verschillende domeinen gepresenteerd, waaronder E-tech (technologische milieu oplossingen), mobiliteit, groene chemie, circulaire economie,…

Op de Pitch Ringvinden tenslotte ‘battles’plaats tussen marktspelers met een economische of politieke achtergrond, over onderwerpen die enkele weken voorafgaand aan de vakbeurs door bezoekers worden geselecteerd.

Circulaire economie in de spotlights
Circulaire economie verwijst naar methoden gericht op het behoud, betere exploitatie en minder verspilling van natuurlijke bronnen: lucht, water, bodem en grondstoffen. Dit impliceert veranderingen bij de conceptie, productie en consumptie voor optimaal brongebruik en beperking van milieu impact, waaronder de afvalproductie. Dankzij de presentatie van producten en diensten met een lage energetische of ecologische voetafdruk, evenals oplossingen die hergebruik, recycling of het gebruik van nieuwe materialen faciliteren, levert de Pollutec reeds sinds lange tijd een bijdrage aan de circulaire economie.

Tijdens de aankomende beurseditie organiseert de Pollutec samen met Grand Lyon de eerste Internationale Summit voor steden en gebieden betrokken bij de circulaire economie, bestaande uit plenaire zittingen, operationele workshops op thema en speeddates voor lokale overheden en bedrijven ter bevordering van samenwerkingsverbanden tussen spelers uit de publieke- en private sector en de samenleving. De Summit vindt plaats op 28 november, in samenwerking met de UN Environment agency, Ademe en andere Franse organisaties zoals Eco Maires netwerk, Institut de l’économie circulaire, Orée en CIRIDD. Bezoeken naar voorbeeldlocaties in de regio Lyon staan eveneens op het programma.

Tenslotte worden tijdens de Pollutec vele evenementen georganiseerd, die de ontwikkelingen naar circulaire methodes in verschillende sectoren demonstreren, zoals sloopauto’s, WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, bijv. telefoons), werkplaatsafval en sloopboten, met bijvoorbeeld demontage demonstraties.


Burkina Faso, eregastland van de vakbeurs
Dit West-Afrikaanse land heeft een economie die grotendeels op landbouw is gebaseerd en is bijvoorbeeld de grootste Afrikaanse katoenexporteur. Burkina Faso is uiterst betrokken bij de aanpassing aan klimaatsveranderingen en ook bij de ontwikkeling van hernieuwbare energie (grote zonnecentrales). Sinds twee jaar zijn er hoge groeipercentages geconstateerd (+5,9% in 2016 en +6,4% in 2017). De grote steden kennen een sterke demografische groei, zoals Bobo Dioulasso (+11% per jaar) en de hoofdstad Ouagadougou (+7,2% per jaar), met dientengevolge problematieken die het hoofd moeten worden geboden: vervuiling, transport, gezondheid…  In dit kader hebben meer dan 1,7 miljoen mensen onlangs gebruik gemaakt van het Urban Water Sector Project door de Wereldbank.