Tagarchief: Respons

Groei in aantal publieksbeurzen en daling in aantal vakbeurzen zet door

factsheet-beurzen-monitor-2019
Lees het gehele artikel

Al sinds 2003 stelt onderzoeksbureau Respons, in samenwerking met en onder auspiciën van branchevereniging CLC-VECTA, jaarlijks de Beurzen Monitor samen. Naast de branchecijfers over vak- en publieksbeurzen, bevat de Beurzen Monitor (Online) actuele en complete gegevens, trends en ontwikkelingen over alle vak- en publieksbeurzen in Nederland. In dit artikel een weergave van de ‘highlights’, de complete Monitor is te downloaden via de website van CLC-VECTA (gratis voor leden) of aan te schaffen bij Respons. 

Aantal beurzen, publieks- vs vakbeurs
Een totaal van 560 beurzen heeft 6,2 miljoen bezoekers getrokken in 2018, verdeeld over 162 vakbeurzen en 398 publieksbeurzen. Dat betekende en groei in aantal beurzen van 4,3% ten opzichte van 2017. Kijkend over een langere periode, terug tot 2010, is het totaal aantal beurzen ongeveer gelijk gebleven, maar de verdeling naar publieks- en vakbeurzen is opvallend gewijzigd; het aantal publieksbeurzen is in de afgelopen 8 jaar met 30% gestegen, terwijl het aantal vakbeurzen met 32% is afgenomen.

Bezoekersaantallen
Het totaal aantal bezoekers daalde wel licht in 2018 ten opzicht van 2017 met 1,2%. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een flinke afname in het aantal bezoeken aan vakbeurzen; ruim 10% ten opzicht van 2017. Het aantal bezoeken aan publieksbeurzen steeg juist met 2,5% in 2018. Maar het gemiddeld aantal bezoekers per beurs, vak- en publieksbeurs, daalde hierdoor wel met bijna 5,2%. Gemiddeld werd er door bezoekers € 353 miljoen uitgegeven, een bedrag wat met 2,3% steeg ten opzichte van 2017.

Aantal exposanten & verhuurde m²
Waar er tussen 2010 en 2016 een aanhoudende groei plaatsvond in het aantal exposanten, vond er in 2017 een kleine daling plaats om vervolgens in 2018 met 5,5% te groeien tot 170.368 exposanten. Deze groei is vooral toe te kennen aan de groei bij publieksbeurzen; bijna 18% ten opzichte van vorig jaar. Helaas resulteert de groei niet in meer verhuurde vierkante meters. Met een daling van 1% is het totaal aantal verhuurde vierkante meters nagenoeg gelijk gebleven. Wel is ook hier een verschil te zien in vak- en publieksbeurzen; bij vakbeurzen werd in totaal ruim 74.000 m2 minder verhuurd, voornamelijk bij internationale en regionale beurzen.

Easyfairs Nederland voert de cijfers aan
De 560 beurzen werden in 2018 georganiseerd door 282 verschillende organisatoren. Easyfairs Nederland voert de cijfers aan op plaats 1 en 2 in de respectievelijke top 5 van beursorganisatoren, met de organisatie van 38 vakbeurzen en 16 publieksbeurzen. De Broodfabriek heeft in 2018 de meeste publieksbeurzen georganiseerd.

‘It’s all about the location’
Ondanks de daling in het aantal vakbeurzen, blijft Easyfairs Nederland de belangrijkste beurslocatie. Easyfairs staat boven aan de top 5 van accommodaties voor vakbeurzen, die verder wordt gevormd door Jaarbeurs Utrecht, RAI Amsterdam, Expo Houten en Rotterdam Ahoy. De top 5 accommodaties voor publieksbeurzen wordt aangevoerd door Expo Houten.  

10 jaar beurzensector in cijfers

Persfoto-Recreatie-Vakbeurs-2017
Lees het gehele artikel

Sector toont veerkracht en bestaansrecht aan

In 2017 werden er in Nederland minder beurzen georganiseerd dan in het jaar daarvoor, met als gevolg rode cijfers in aantallen bezoekers, exposanten en uitgaven. De beurscijfers werden dinsdag door onderzoeksbureau Respons gepresenteerd, voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van branchevereniging CLC-VECTA. Aanvullend op de jaarcijfers presenteerde Respons cijfers over een periode van 10 jaar (2008 – 2017). Daaruit blijkt dat de beurzensector in het afgelopen decennium onder druk is komen te staan, maar dat het medium nog steeds relevant is.

Facts & figures beurzenmarkt in Nederland 2014 – 2017
2014         2015 2016 2017 % ∧∨
Beurzen 579 562 608 539 -11,35%
Bezoekers 6.668.367 6.825.007 6.574.937 6.287.319 -4,37%
Gem. aantal bezoeken per beurs 11.517 12.144 10.814 11.665 +7,87%
Exposanten 94.212 95.984 104.007 101.780 -2,14%
Verhuurde oppervlakte (m²) 3.315.154 3.163.204 3.302.783 3.150.063 -4,62%
Uitgaven bezoekers
In miljoenen €, excl. BTW
€ 409 € 425 € 413 € 345 -16,46%
Bruto mediumbestedingen*

In miljoenen €, excl. BTW

€ 368 € 368 € 384 € 374 -2,60%
Organisatoren 276 273 302 270 -10,60%
Accommodaties 140 142 167 153 -8,38%

 * Netto verhuurde meters x bruto m2 prijzen excl. BTW

Belangrijk medium
“Het is goed om eens over een langere periode en met iets meer afstand naar de waarde van het medium te kijken. Conclusie is dat de beurzensector het weliswaar moeilijk heeft gehad in de afgelopen 10 jaar, maar dat de sector haar veerkracht heeft getoond. Daarom staan we nog steeds in het rijtje van de belangrijkste mediumtypen”, aldus Riemer Rijpkema, Directeur CLC-VECTA.

Jaarcijfers 2017
Volgens de onderzoekers van Respons zijn er diverse oorzaken voor de lagere noteringen in 2017 t.o.v. 2016. Door de tweejaarlijkse cyclus bij vakbeurzen, zijn er traditioneel in oneven jaren altijd wat minder beurzen. Dit effect – dat al jaren optreedt in de beurzensector – wordt wel steeds kleiner. Daarnaast constateren de onderzoekers dat er meer beurzen dan het jaar daarvoor zijn stopgezet, waarschijnlijk uit economisch perspectief. Het samenvoegen van verschillende edities van beurzen op één beursaccommodatie, is ook een oorzaak van de terugloop in het aantal beurzen.

Beurzen Monitor
In de Beurzen Monitor staan de officiële branchecijfers van vak- en publieksbeurzen, een uitvoerige analyse van de Nederlandse beurzensector, alsmede de profielen van de 50 grootste vak- en publieksbeurzen in Nederland. De Respons Beurzen Monitor komt tot stand in samenwerking met en onder auspiciën van CLC-VECTA. De Beurzen Monitor is als digitale pdf-versie vanaf volgende week kosteloos te downloaden voor CLC-VECTA leden via www.clcvecta.nl.

CLC-VECTA
CLC-VECTA is de branchevereniging voor bedrijven en professionals betrokken bij het organiseren, accommoderen en faciliteren van beurzen, congressen & vergaderingen, evenementen & incentives en entertainment. Als kennispartner voorziet CLC-VECTA leden van relevante kennis & informatie, een waardevol netwerk en ondersteuning met eerstelijnsadvies.

Beurzensector in 2016: Meer beurzen, meer exposanten, hogere bestedingen

Beurshal
Lees het gehele artikel

De positieve ontwikkelingen in de beurzenmarkt zetten door: het aantal beurzen en exposanten nam weer toe en exposanten zijn weer bereid te investeren. Maar hoe ontwikkelt de beurzensector zich nu precies en waar moet je als (potentiële) exposant rekening mee houden? We vatten de belangrijkste uitkomsten uit de meest recente Beurzen Monitor, het onderzoek naar de Nederlandse beurzensector dat Respons in samenwerking met CLC-VECTA uitvoert, voor je samen.

Aantal beurzen neemt toe
Het totaal aantal georganiseerde beurzen is in 2016 flink gestegen (6,8%). Dit maakt het totaal aantal beurzen (600) tot het hoogste aantal sinds 2008 (640). Met een stijging van 9% is het aantal publieksbeurzen het sterkst gestegen, maar ook het aantal vakbeurzen nam het afgelopen jaar met 3,4% toe.

Positief sentiment beurzenmarkt
Ondanks de stijging van het aantal beurzen is het totaal aantal bezoeken gedaald met 4,7%. Desondanks wijzen de totale bruto mediumbestedingen (+4,3%), aantal exposanten (+8,4%) en totaal verhuurde oppervlakte (+4,4%) op een positief sentiment op de beurzenmarkt. Meer organisaties profiteren hiervan, te zien aan de stijging in het totaal aantal organisatoren (+10,6%) en het totaal aantal beurzenaccommodaties (+17,6).

Groei vak- en publieksbeurzen
Was er vorig jaar alleen nog een groei te zien bij publieksbeurzen in het aantal beurzen en het aantal exposanten, nu groeit ook het aantal vakbeurzen en het aantal exposanten bij vakbeurzen. Bij publieksbeurzen zien we vooral stijging bij nationale publieksbeurzen. De stijging bij vakbeurzen is met name te zien bij internationale vakbeurzen. De tweejaarlijkse cyclus bij internationale vakbeurzen is hiervan de voornaamste oorzaak. In 2016 is het aantal internationale vakbeurzen (26) weer bijna net zo hoog als het aantal in 2014 (28). Het aantal nationale en regionale vakbeurzen is in 2016 gelijk gebleven.

Tekst: CLC-VECTA Centrum voor Live Communication

Bron: Beurzen Monitor 2017, Respons

Feiten en cijfers Beurzenmonitor 2017

 

Sector vak- en publieksbeurzen in 2016 verder gegroeid

Logo-CLC-Vecta-beurzen-monitor
Lees het gehele artikel

Meer exposanten, meer verhuurde vierkante meters en hogere bruto mediumbestedingen laten per saldo een stijgende beurzenmarkt zien. Meer organisaties profiteren hiervan, te zien aan de stijging in aantal accommodaties en organisatoren. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de Beurzen Monitor van Respons, opgesteld in samenwerking met en onder auspiciën van branchevereniging CLC-VECTA.

Groei vak- en publieksbeurzen
De plus in het aantal beurzen (+6,8%) is veroorzaakt door een stijging bij publieksbeurzen (+9%) en bij het aantal vakbeurzen (+3,4%). Beide sectoren laten een groei zien, na de dalingen in aantallen vak- en publieksbeurzen in 2014 en vakbeurzen in 2015. Bij de vakbeurzen zagen we vooral een stijging bij de internationale vakbeurzen, mede als gevolg van de twee jaarlijkse cyclus bij vakbeurzen. Grote internationale beurzen als Techni-Show, VSK, ISSA/Interclean Amsterdam, Intertraffic Amsterdam en European Subcontracting & Engineering Fair (ESEF) vonden plaats in 2016. Dit maakt dat het aantal internationale vakbeurzen heen en weer schommelt tussen even- en oneven jaren. Om een voorbeeld te nemen, waren er in 2015 19 internationale vakbeurzen in tegenstelling tot 28 in 2014 en 26 in 2016. Bij de publieksbeurzen zien we in 2016 vooral een toename bij de nationale (+10,3%) en regionale (+8,3%) publieksbeurzen, de internationale publieksbeurzen zijn vrijwel gelijk gebleven.

Bestedingen exposanten verder omhoog (+4,3%)
Het medium beurzen zit weer steviger in het zadel in de communicatiemix bij exposerende bedrijven. De stijging van het aantal beurzen (+6,8%), in combinatie met een stijging van het aantal exposanten (+8,4%) en totale verhuurde meters beursoppervlakte (+4,4%) zorgde voor een toename van de totale bruto mediumbestedingen met 4,3%. In 2016 werd er in totaal bijna € 384,5 miljoen aan vierkante meters beursvloer besteed. De werkelijke bestedingen van exposanten liggen nog veel hoger door o.a. uitgaven aan standbouw en stand bemensing. Vakbeurzen zijn verantwoordelijk voor € 226 miljoen (59%), publieksbeurzen nemen € 158 miljoen (41%) voor hun rekening.

Positivisme voert de boventoon
Riemer Rijpkema, directeur CLC-VECTA, is blij dat de positieve ontwikkelingen in de beurzensector doorzetten: “De uitkomsten van de nieuwe Beurzen Monitor wijzen erop dat positivisme de boventoon voert in de markt; het aantal beurzen en exposanten nam afgelopen jaar weer toe en exposanten zijn weer bereid te investeren. De Beurzen Monitor is een nuttige tool voor de leden van CLC-VECTA en andere professionals in de branche om verder inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de beurzenmarkt en prikkelt om hiermee aan de slag te gaan.”

Beurzen Monitor
De Respons Beurzen Monitor komt tot stand in samenwerking met en onder auspiciën van branchevereniging CLC-VECTA. In de Beurzen Monitor staan de officiële branchecijfers vak- en publieksbeurzen opgenomen. Daarnaast bevat de Monitor een uitvoerige analyse van de Nederlandse beurzensector, alsmede de profielen van de 50 grootste vak- en publieksbeurzen in Nederland. De Beurzen Monitor is als digitale pdf-versie gratis te downloaden voor leden van CLC-VECTA.

Facts & figures beurzenmarkt in Nederland 2014 - 2016