Tagarchief: Vakbeurzen

Groei in aantal publieksbeurzen en daling in aantal vakbeurzen zet door

factsheet-beurzen-monitor-2019
Lees het gehele artikel

Al sinds 2003 stelt onderzoeksbureau Respons, in samenwerking met en onder auspiciën van branchevereniging CLC-VECTA, jaarlijks de Beurzen Monitor samen. Naast de branchecijfers over vak- en publieksbeurzen, bevat de Beurzen Monitor (Online) actuele en complete gegevens, trends en ontwikkelingen over alle vak- en publieksbeurzen in Nederland. In dit artikel een weergave van de ‘highlights’, de complete Monitor is te downloaden via de website van CLC-VECTA (gratis voor leden) of aan te schaffen bij Respons. 

Aantal beurzen, publieks- vs vakbeurs
Een totaal van 560 beurzen heeft 6,2 miljoen bezoekers getrokken in 2018, verdeeld over 162 vakbeurzen en 398 publieksbeurzen. Dat betekende en groei in aantal beurzen van 4,3% ten opzichte van 2017. Kijkend over een langere periode, terug tot 2010, is het totaal aantal beurzen ongeveer gelijk gebleven, maar de verdeling naar publieks- en vakbeurzen is opvallend gewijzigd; het aantal publieksbeurzen is in de afgelopen 8 jaar met 30% gestegen, terwijl het aantal vakbeurzen met 32% is afgenomen.

Bezoekersaantallen
Het totaal aantal bezoekers daalde wel licht in 2018 ten opzicht van 2017 met 1,2%. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een flinke afname in het aantal bezoeken aan vakbeurzen; ruim 10% ten opzicht van 2017. Het aantal bezoeken aan publieksbeurzen steeg juist met 2,5% in 2018. Maar het gemiddeld aantal bezoekers per beurs, vak- en publieksbeurs, daalde hierdoor wel met bijna 5,2%. Gemiddeld werd er door bezoekers € 353 miljoen uitgegeven, een bedrag wat met 2,3% steeg ten opzichte van 2017.

Aantal exposanten & verhuurde m²
Waar er tussen 2010 en 2016 een aanhoudende groei plaatsvond in het aantal exposanten, vond er in 2017 een kleine daling plaats om vervolgens in 2018 met 5,5% te groeien tot 170.368 exposanten. Deze groei is vooral toe te kennen aan de groei bij publieksbeurzen; bijna 18% ten opzichte van vorig jaar. Helaas resulteert de groei niet in meer verhuurde vierkante meters. Met een daling van 1% is het totaal aantal verhuurde vierkante meters nagenoeg gelijk gebleven. Wel is ook hier een verschil te zien in vak- en publieksbeurzen; bij vakbeurzen werd in totaal ruim 74.000 m2 minder verhuurd, voornamelijk bij internationale en regionale beurzen.

Easyfairs Nederland voert de cijfers aan
De 560 beurzen werden in 2018 georganiseerd door 282 verschillende organisatoren. Easyfairs Nederland voert de cijfers aan op plaats 1 en 2 in de respectievelijke top 5 van beursorganisatoren, met de organisatie van 38 vakbeurzen en 16 publieksbeurzen. De Broodfabriek heeft in 2018 de meeste publieksbeurzen georganiseerd.

‘It’s all about the location’
Ondanks de daling in het aantal vakbeurzen, blijft Easyfairs Nederland de belangrijkste beurslocatie. Easyfairs staat boven aan de top 5 van accommodaties voor vakbeurzen, die verder wordt gevormd door Jaarbeurs Utrecht, RAI Amsterdam, Expo Houten en Rotterdam Ahoy. De top 5 accommodaties voor publieksbeurzen wordt aangevoerd door Expo Houten.  

Groei aantal publieksbeurzen en daling aantal vakbeurzen houdt aan

factsheet-beurzen-monitor-2019-kopiren
Lees het gehele artikel

Een totaal van 560 beurzen heeft 6,2 miljoen bezoekers getrokken in 2018, verdeeld over 162 vakbeurzen en 398 publieksbeurzen. Het contrast van deze ‘beurzenwig’ werd de afgelopen jaren steeds groter. Vandaag worden de branchecijfers van 2018 gepresenteerd tijdens de CLC-VECTA Beurscijfers & Ketenoptimalisatie in Breepark door onderzoeksbureau Respons, die in samenwerking met branchevereniging CLC-VECTA jaarlijks de Beurzen Monitor uitbrengt.

Het aantal beurzen is sinds 2017 met 4,3% toegenomen, ondanks dat het totaal aantal bezoekers lichtelijk daalde met 1,2%. Gemiddeld werd er € 353 miljoen uitgegeven door de bezoekers, een bedrag wat met 2,3% steeg ten opzichte van 2017.  

Opvallende groei
Het totaal aantal beurzen is sinds 2010 ongeveer gelijk gebleven, maar de verdeling naar publieks- en vakbeurzen is opvallend gewijzigd. Het aantal publieksbeurzen is de afgelopen 8 jaar met 30% gestegen, terwijl het aantal vakbeurzen met 32% is afgenomen. 

Ook het aantal exposanten, de verhuurde meters en de mediumbestedingen steeg bij de publieksbeurzen en daalde bij de vakbeurzen, hoewel procentueel minder. Dit contrast werd de afgelopen jaren steeds groter, wat ook terug te zien is in het aantal exposanten wat bij de publieksbeurzen zelfs toenam met bijna  18% ten opzichte van vorig jaar, en met mindere mate in de groei van de bezoekersaantallen (+2%) en het aantal verhuurde meters (+3%).  

Easyfairs Nederland voert de cijfers aan
De 560 beurzen werden in 2018 georganiseerd door 282 verschillende organisatoren, waarvan 38 vakbeurzen en 16 publieksbeurzen werden georganiseerd door Easyfairs Nederland, die daarbij op nummer 1 en 2 in de respectievelijke top 5 van organisatoren eindigden. De Broodfabriek heeft in 2018 de meeste publieksbeurzen georganiseerd.

Easyfairs Nederland staat ook boven aan de top 5 van accommodaties voor vakbeurzen, die die verder wordt aangevuld door Jaarbeurs Utrecht, RAI Amsterdam, Expo Houten en Rotterdam Ahoy. De top 5 van accommodatie voor publieksbeurzen wordt aangevoerd door Expo Houten. 

De gedetailleerde Beurscijfers zijn al kosteloos te downloaden voor CLC-VECTA leden, evenals de toelichtende presentatie van Respons. De Beurzen Monitor zal eind april worden toegevoegd aan de ledenportal van CLC-VECTA.

Vakbeurzen: Marketing en sales sámen aan de knoppen

samen
Lees het gehele artikel

“Bedrijven stappen vaak te laat in het beursproces”, zeggen Govert-Henk Mijnders en Ruud van Uden. Beide heren zijn eigenaar van het merk ExpoPlanA4, waarmee zij zich richten op het uitwerken van strategie voor bedrijven die het maximale willen halen uit hun vakbeurs. 

We schuiven bij Van Uden en Mijnders aan, om te horen wat ExpoPlanA4 zo bijzonder maakt. “Als je vraagt aan bedrijven wat hun doel is met de beursdeelname, dan krijg je meestal clichéantwoorden als meer naamsbekendheid of een x-aantal leads. Men heeft de focus vrijwel altijd alleen op de fysieke ruimte liggen”, schetst van Uden. “Daarmee gaat men voorbij aan de overige succesfactoren – zoals bijvoorbeeld een doelgroepanalyse en een campagne – die onderdeel zouden moeten zijn van je beursplan.” Mijnders vult aan: “En wat ons betreft kun je dan niet zeggen dat een beurs een te duur en niet meetbaar medium is.”

ExpoPlanA4
Ruud van Uden: “De denkfout die gemaakt wordt, is dat een beursdeelname qua succes niet meetbaar zou zijn.”

Alle neuzen dezelfde kant op
Terwijl marketing de beurs voorbereidt, is het aan sales om ‘het waar te maken’ in het veld. Volgens Van Uden en Mijnders sluiten de intenties en verwachtingen van beide afdelingen vaak niet op elkaar aan. “De denkfout die daarbij gemaakt wordt, is dat een beursdeelname qua succes niet meetbaar zou zijn”, vervolgt Van Uden. “Wij laten bedrijven echter zien dat je als eerste je doel bepaalt, beide afdelingen hierop hun doelstéllingen kunnen formuleren.” 

“En het wordt nóg mooier!” vult Mijnders aan “Want als die doelstellingen zijn bepaald, heb je schitterende uitgangspunten om een écht goed beursplan te maken. Hierdoor wordt beursdeelname wel degelijk meetbaar én weet je welke beslissingen je moet nemen over de stand, je team, de follow-up enzovoort.”

In een ExpoPlanA4-workshop zitten directie, marketing en sales op managementniveau samen aan de knoppen van hun beursdeelname. Van Uden: “We halen hen letterlijk uit de comfortzone en dagen hen net zolang uit tot er een beursplan is waar iedereen volledig achter staat.”

ExpoPlanA4
“Het gaat om het benutten van de kansen die je hebt gecreëerd door een standplaats te huren.”

De paradox van de beursdeelname
Volgens de heren denken veel bedrijven dat het op een beurs gaat om het vertellen van hun verhaal in een mooie stand met goede koffie. Mijnders: “Het gaat echter om het benutten van de kansen die je hebt gecreëerd door een standplaats te huren. Dat betekent inleven in de mensen waarmee je in contact wilt komen: wat speelt er bij hen, waar onze oplossing op aansluit.”

Verdubbelen
De strategiesessies duren doorgaans een dagdeel. Hierin wordt keihard gewerkt aan het formuleren van doelen, doelgroepen en doelstellingen. Van Uden: “We maken van een complex proces een overzichtelijk en doelgericht plan op één A4.” 

Mijnders sluit af: “Klanten die de ExpoPlanA4 workshop volgden, hebben hun resultaat minimaal verdubbeld.”      

Tekst: Jan Mol    Beeld: Jan Mol

Meer rendement uit vakbeurzen met masterclass ExpoPlanA4

GHR_GrayScale
Lees het gehele artikel

Vakbeurzen kampen met de reputatie dat deelname meer kost dan oplevert, constateren beurstrainers Ruud van Uden en Govert-Henk Mijnders. Daarom organiseren de vakbeursexperts op 12 juni een masterclass ExpoPlanA4 voor sales- en marketingprofessionals. Van Uden: “in 3 uur tijd zal duidelijk worden hoe het helder formuleren van doelstellingen waardevolle informatie geeft over de strategie en aanpak van vakbeursdeelname.”

Tijdens de masterclass geven Mijnders en Van Uden deelnemers inzicht in kansen en het omzetten daarvan in concrete resultaten. Mijnders: ”Ondernemers realiseren zich vaak niet hoeveel potentieel rendement er schuilt in een beursdeelname.” De trainers merken dit tijdens intakegesprekken voorafgaand aan beurstrainingen. Van Uden: “Bedrijven worstelen met strategie. Als we doorvragen, zien we dat er geen sluitend, meetbaar plan is waar marketing én sales achter staan.”

Oorzaak
De gevolgen van een ontbrekende strategie bij beurdeelnemers is dat vakbeurzen onterecht het imago krijgen dat het niks oplevert, zien Van Uden en Mijnders. Van Uden: “Voor zowel standhouders als beursorganisaties is het beter als we dit voorkomen.” Het organiseren van beursdeelname wordt vaak gedaan door iemand die dat ‘erbij doet’, weten de trainers. Mijnders: “Daardoor grijpen mensen snel terug naar hoe het vorige keer ging. Het gevolg: standontwerpen en communicatie sluiten niet aan op de boodschap die het team vertelt. Of het uitnodigingsbeleid matcht niet met de standinrichting. Als we dat bewustzijn verhogen, verbetert de kwaliteit van vakbeurzen en hebben deelnemers meer rendement.”

Actieplan
De trainers brengen een volle werkdagtraining terug naar een masterclass van drie uur. Mijnders: “In korte tijd geven we beursdeelnemers zinnige tools en inzichten.” De masterclass is interactief en bedoeld voor directie, sales- en marketingprofessionals. Mijnders licht een tipje van de sluier op: “We laten zien waar een goed actieplan aan voldoet. Zo zoomen we in op de essentie. Wat is het doel en hoe gaan we dat bereiken?” De masterclass vindt plaats op dinsdagmiddag 12 juni. Geïnteresseerden kunnen op www.expoplana4.com/masterclass terecht voor meer informatie en inschrijven.

Interactie en toekomstvisie
Deelnemers zullen volop de gelegenheid krijgen hun vragen over beursdeelname te stellen. “Daar gaan we direct op in. We willen dat iedereen naar huis gaat met nieuwe energie en inzichten over hun volgende vakbeurs.” Legt Mijnders uit. “Daarnaast zullen we aandacht besteden aan toekomstige ontwikkelingen in de beurzenbranch en hoe daar op in te spelen.”

Beurskalender – Vakbeurzen

EuroShop14_BL13821
Lees het gehele artikel

Een overzicht van de vakbeurzen in 2017:

Maart:
05-mrt-17 09-mrt-17 EuroShop Detailhandel DÜSSELDORF DUITSLAND
05-mrt-17 06-mrt-17 easyFairs® Bakkersvak Detailhandel ROSMALEN
06-mrt-17 07-mrt-17 Nationale Vispiratie Dagen Eten & Drinken LEUSDEN
06-mrt-17 07-mrt-17 Horecabeurs Goes Eten & Drinken GOES
07-mrt-17 09-mrt-17 Energy Platform Energie & Delfstoffen HARDENBERG
07-mrt-17 09-mrt-17 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Landbouw/tuinbouw/visserij OOSTRUM LB
08-mrt-17 10-mrt-17 Vakbeurs voor de Creatieve Industrie Printen & Verpakking HARDENBERG
09-mrt-17 09-mrt-17 Zakenvloer Emmen Relatie & Netwerk EMMEN
09-mrt-17 09-mrt-17 EvenementContact Vakantie/Reizen/Recreatie ROTTERDAM
09-mrt-17 09-mrt-17 Dag van de Sportaccommodaties Bouw & Infrastructuur HOUTEN
11-mrt-17 13-mrt-17 Professional Imaging Media, Marketing & Reclame NYKERK GLD
12-mrt-17 13-mrt-17 The Hair Project Beauty & Cosmetica KORTRIJK
13-mrt-17 16-mrt-17 World Biofuels Market Industriele productie AMSTERDAM
14-mrt-17 16-mrt-17 Landbouwdagen Intensieve Veehouderij Landbouw/tuinbouw/visserij OOSTRUM LB
14-mrt-17 16-mrt-17 Grafische Vakbeurs & Vakbeurs Sign Printen & Verpakking GORINCHEM
15-mrt-17 16-mrt-17 Solar Solutions Energie & Delfstoffen VYFHUIZEN
17-mrt-17 18-mrt-17 Massagevakbeurs Gezondheidszorg & medische apparatuur HOEVELAKEN
17-mrt-17 18-mrt-17 ComplementairVakbeurs Gezondheidszorg & medische apparatuur HOEVELAKEN
17-mrt-17 19-mrt-17 Amsterdam Coffee Festival Eten & Drinken AMSTERDAM
17-mrt-17 18-mrt-17 FysioVakcongres Gezondheidszorg & medische apparatuur HOEVELAKEN
17-mrt-17 17-mrt-17 Nationale Diabetes Dag Gezondheidszorg & medische apparatuur AMERSFOORT
20-mrt-17 21-mrt-17 Noord-Hollandse Horeca beurs Horeca ALKMAAR
20-mrt-17 20-mrt-17 Italiaanse Wijnvakdag Eten & Drinken AMSTERDAM
20-mrt-17 22-mrt-17 Horeca & Food Inspiratie Eten & Drinken OOSTRUM LB
21-mrt-17 22-mrt-17 Business Contact Dagen Noord Relatie & Netwerk LEEUWARDEN
21-mrt-17 23-mrt-17 Transport Compleet Transport & Logistiek HARDENBERG
21-mrt-17 23-mrt-17 Building Holland Bouw & Infrastructuur AMSTERDAM
21-mrt-17 23-mrt-17 Aqua Nederland Vakbeurs – Rioleringsvakdagen Relatie & Netwerk GORINCHEM
22-mrt-17 23-mrt-17 PromZ Event Media, Marketing & Reclame UTRECHT
22-mrt-17 23-mrt-17 On & Offshore Energie & Delfstoffen GORINCHEM
24-mrt-17 26-mrt-17 50PLUS consumentenbeurs Helmond/Peelland Detailhandel HELMOND
25-mrt-17 26-mrt-17 Dutch Comic Con Hobby/Verzamelen UTRECHT
28-mrt-17 30-mrt-17 Rail-Tech 2015 Transport & Logistiek UTRECHT
28-mrt-17 30-mrt-17 Installatie Vakbeurs Elektronica/elektrotechniek HARDENBERG
28-mrt-17 30-mrt-17 Klimaatvak Elektronica/elektrotechniek GORINCHEM
31-mrt-17 01-apr-17 Nationale ZZP Beurs Carrière ROTTERDAM

April:
01-apr-17 03-apr-17 Beauty Trade Special Beauty & Cosmetica ‘S-HERTOGENBOSCH
03-apr-17 03-apr-17 Shoot A’DAM Fotografie AMSTERDAM
03-apr-17 03-apr-17 Food Professional Day Eten & Drinken WAGENINGEN
04-apr-17 05-apr-17 Bedrijven Contact Dagen Drenthe Relatie & Netwerk ASSEN
04-apr-17 06-apr-17 Zorg & ICT IT/(Tele)communicatie UTRECHT
05-apr-17 06-apr-17 Bedrijven voor bedrijven Helmond / Peelland Relatie & Netwerk HELMOND
05-apr-17 06-apr-17 Welkom in de Zorg Gezondheidszorg & medische apparatuur UTRECHT
05-apr-17 06-apr-17 Asbestos Natuur & Milieu ROTTERDAM
06-apr-17 07-apr-17 Strategie Summit Supply Chain & Logistiek Kennis & Economie overig UTRECHT
06-apr-17 07-apr-17 Franchisebeurs Onderneem ’t! Relatie & Netwerk HOEVELAKEN
08-apr-17 10-apr-17 Beautyspot.nl live edition Beauty & Cosmetica UTRECHT
08-apr-17 09-apr-17 Health & Healing Beauty & Cosmetica UTRECHT
08-apr-17 09-apr-17 MassageDagen Lifestyle Overig UTRECHT
08-apr-17 09-apr-17 Beyond Beauty Beauty & Cosmetica UTRECHT
08-apr-17 09-apr-17 Wellness Lounge Welness & Gezondheid UTRECHT
10-apr-17 16-apr-17 Amsterdam Denim Days Kleding/Textiel AMSTERDAM
11-apr-17 13-apr-17 Renovatie & Transformatie Bouw & Infrastructuur ‘S-HERTOGENBOSCH
12-apr-17 13-apr-17 event Media, Marketing & Reclame UTRECHT
13-apr-17 13-apr-17 Innovation Expo Natuur & Milieu AMSTERDAM
15-apr-17 16-apr-17 Vakbeurs Totale Voetverzorging (VTV) Gezondheidszorg & medische apparatuur APELDOORN
16-apr-17 17-apr-17 Nation Branding & Investment Expo (NBI Expo) IT/(Tele)communicatie EINDHOVEN
18-apr-17 20-apr-17 Fenexpo Businessdagen Relatie & Netwerk GORINCHEM
19-apr-17 20-apr-17 Materials, engineering & technology Industriele productie (machines, instrumenten, hardware) VELDHOVEN
19-apr-17 20-apr-17 Jaarbeurs Overheid 360° IT/(Tele)communicatie UTRECHT
19-apr-17 20-apr-17 Multichannel Conference Kennis & Economie overig UTRECHT
24-apr-17 25-apr-17 Retail Event Nederland Detailhandel HOUTEN
24-apr-17 28-apr-17 Hannover Messe Industriele productie (machines, instrumenten, hardware) HANNOVER
01-mei-17 01-mei-17 Jewels & Watches Inkoopdag Sieraden, horloges & accessoires UTRECHT

Mei:
08-mei-17 08-mei-17 ICTVakdag IT/(Tele)communicatie UTRECHT
09-mei-17 11-mei-17 Maritime Industry Transport & Logistiek GORINCHEM
09-mei-17 09-mei-17 BCF Event (Bio, Chemistry & Food Career Event) Chemie AMSTERDAM
16-mei-17 18-mei-17 112 Vakdagen Politiek & Maatschappij GORINCHEM
17-mei-17 17-mei-17 Computable Seminar Hybride Infrastructuur IT/(Tele)communicatie UTRECHT
20-mei-17 22-mei-17 Vakbeurs Uiterlijke Verzorging Beauty & Cosmetica HARDENBERG
23-mei-17 24-mei-17 PLMA’s ‘World of Private Label’ International Trade Show Detailhandel AMSTERDAM
25-mei-17 26-mei-17 Strategie Summit Onderwijs Onderwijs & Wetenschap/archeologie SANTPOORT NOORD
26-mei-17 26-mei-17 Mobile Convention Amsterdam IT/(Tele)communicatie AMSTERDAM
26-mei-17 26-mei-17 VVE Beurs van het oosten Vastgoed ARNHEM
30-mei-17 01-jun-17 Critical Communications World Relatie & Netwerk AMSTERDAM
30-mei-17 01-jun-17 Land- en Tuinbouwbeurs Oost Nederland / Achterhoek Landbouw/tuinbouw/visserij ZELHEM
30-mei-17 01-jun-17 EQUIPVAK Automotive VYFHUIZEN
30-mei-17 01-jun-17Electronics & AutomationElektronica/elektrotechniek
31-mei-17 02-jun-17 Design District Wonen/Interieur/Tuin ZAANDAM

Juni:
02-jun-17 02-jun-17 Vakdag Dier & Paravetinair Fauna (dieren) GRONINGEN
06-jun-17 09-jun-17 Dutch Lily Days Landbouw/tuinbouw/visserij BROEK OP LANGEDYK
06-jun-17 06-jun-17 BPUG seminar Vastgoed UTRECHT
06-jun-17 08-jun-17 Provada Vastgoed AMSTERDAM
13-jun-17 15-jun-17 5G World Summit IT/(Tele)communicatie Buitenland
13-jun-17 15-jun-17 GreenTech Landbouw/tuinbouw/visserij AMSTERDAM
14-jun-17 15-jun-17 Eemsdelta Expo Energie & Delfstoffen APPINGEDAM
19-jun-17 22-jun-17 Cinema Expo International Film BARCELONA
20-jun-17 22-jun-17 Electric & Hybrid Marine World Expo Transport & Logistiek AMSTERDAM
30-jun-17 10-jul-17 Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam Design AMSTERDAM

Juli:
01-jul-17 31-jul-17 Modefabriek Kleding/Textiel AMSTERDAM
09-jul-17 10-jul-17 MARKET by kleine fabriek Kleding/Textiel AMSTERDAM

Augustus:
02-aug-17 03-aug-17 Just For Him Kleding/Textiel AMSTERDAM
07-aug-17 08-aug-17 Just For Her Kleding/Textiel AMSTERDAM
20-aug-17 21-aug-17 showUP Wonen/Interieur/Tuin VYFHUIZEN
20-aug-17 22-aug-17 &TrendZ Wonen/Interieur/Tuin GORINCHEM
23-aug-17 26-aug-17 Plantarium Landbouw/tuinbouw/visserij HAZERSWOUDE DORP

September:
03-sep-17 04-sep-17 Dranken & Pakket Expo Eten & Drinken HOUTEN
05-sep-17 07-sep-17 Technische Industriële Vakbeurs (TIV) Industriele productie (machines, instrumenten, hardware) HARDENBERG
05-sep-17 07-sep-17 Intelligent Energy Industriele productie (machines, instrumenten, hardware) Buitenland
06-sep-17 07-sep-17 De Leveranciersdagen Media, Marketing & Reclame UTRECHT
07-sep-17 11-sep-17 International Broadcasting Convention (IBC) Media, Marketing & Reclame AMSTERDAM
10-sep-17 11-sep-17 RecreaVak Bouw & Infrastructuur HOUTEN
10-sep-17 12-sep-17 Jewels & Watches Najaarsbeurs Sieraden, horloges & accessoires UTRECHT
10-sep-17 11-sep-17 Art & Paper Xperience Kleding/Textiel HOUTEN
10-sep-17 12-sep-17 Najaarsbeurs/Trade Mart Utrecht Detailhandel UTRECHT
10-sep-17 11-sep-17 Vakbeurs KreavaK Kennis & Economie overig HOUTEN
12-sep-17 14-sep-17 Bouw Compleet Bouw & Infrastructuur GORINCHEM
12-sep-17 12-sep-17 ECObouw Bouw & Infrastructuur DEN HAAG
12-sep-17 14-sep-17 Verticaaldagen Benelux Bouw & Infrastructuur GORINCHEM
12-sep-17 14-sep-17 Beton Vakdagen Bouw & Infrastructuur GORINCHEM
14-sep-17 14-sep-17 RelatieZ Media, Marketing & Reclame UTRECHT
14-sep-17 15-sep-17 Fitness & Wellness Top Fitness HOUTEN
18-sep-17 19-sep-17 Vis Compleet Eten & Drinken GORINCHEM
18-sep-17 20-sep-17 Gastvrij Rotterdam Eten & Drinken ROTTERDAM
20-sep-17 21-sep-17 IADC Drilling HSE Conference & Exhibition Energie & Delfstoffen AMSTERDAM
21-sep-17 21-sep-17 Personeel & Salaris Vakdag Financiën UTRECHT
22-sep-17 23-sep-17 Taart & Trends beurs Hobby/Verzamelen APELDOORN
24-sep-17 26-sep-17 &TrendZ Wonen/Interieur/Tuin HARDENBERG
25-sep-17 27-sep-17 Air Traffic Control Exhibition (ATC) Transport & Logistiek ABU DHABI
26-sep-17 29-sep-17 Seed meets technology Landbouw/tuinbouw/visserij Zwaagdijk
26-sep-17 27-sep-17 AGF Detail Transport & Logistiek HOUTEN
26-sep-17 27-sep-17 Nederlands Nationaal Kaaskeurconcours (NNKC) Eten & Drinken HOUTEN
26-sep-17 27-sep-17 Vakbeurs Foodspecialiteiten Eten & Drinken HOUTEN
27-sep-17 28-sep-17 Dag van de Openbare Ruimte Politiek & Maatschappij UTRECHT
27-sep-17 28-sep-17 Kunststoffenbeurs Industriele productie (machines, instrumenten, hardware) VELDHOVEN

Oktober:
03-okt-17 05-okt-17 Ondernemers Vakdagen Relatie & Netwerk OOSTRUM LB
03-okt-17 05-okt-17 Vakbeurs Energie Energie & Delfstoffen ‘S-HERTOGENBOSCH
03-okt-17 04-okt-17 Ecomobiel Transport & Logistiek ‘S-HERTOGENBOSCH
04-okt-17 04-okt-17 Leisure Business Days Vakantie/Reizen/Recreatie OOSTRUM LB
04-okt-17 06-okt-17 GrootGroenPlus Landbouw/tuinbouw/visserij ZUNDERT
04-okt-17 05-okt-17 easyFairs® Pumps & Valves Industriele productie (machines, instrumenten, hardware) ROTTERDAM
05-okt-17 06-okt-17 Europese Warenbeurs Landbouw/tuinbouw/visserij TURIJN
07-okt-17 08-okt-17 Vakbeurs Pedicure Beauty & Cosmetica ROTTERDAM
09-okt-17 11-okt-17 Folie Culinaire Eten & Drinken MAASTRICHT
09-okt-17 11-okt-17 BBB Maastricht Horeca MAASTRICHT
09-okt-17 11-okt-17 Vakdagen Parket & Woninginrichting Wonen/Interieur/Tuin GORINCHEM
10-okt-17 12-okt-17 Bouw Compleet Bouw & Infrastructuur HARDENBERG
10-okt-17 12-okt-17 Meteorological Technology World Expo AMSTERDAM
10-okt-17 12-okt-17 Helitech International Luchtvaart/ruimtevaart AMSTERDAM
10-okt-17 12-okt-17 Schilder, Glas en Afbouw Vakdagen Bouw & Infrastructuur HARDENBERG
10-okt-17 10-okt-17 EventSummit Media, Marketing & Reclame MAASTRICHT
10-okt-17 10-okt-17 HR Live Carrière DEN HAAG
10-okt-17 12-okt-17 Interieurbouw en Hout & Kunststof Vakbeurs Wonen/Interieur/Tuin HARDENBERG
10-okt-17 12-okt-17 S.G.A. Vakdagen Bouw & Infrastructuur HARDENBERG
11-okt-17 12-okt-17 Taxi Expo Automotive HOUTEN
12-okt-17 12-okt-17 Buma Classical Convention Klassiek/koor UTRECHT
12-okt-17 12-okt-17 OR Live Kennis & Economie overig DEN HAAG
14-okt-17 15-okt-17 Labtechnology Onderwijs & Wetenschap/archeologie UTRECHT
17-okt-17 19-okt-17 World Broadband Forum IT/(Tele)communicatie Buitenland
17-okt-17 19-okt-17 Auto Prof Automotive HARDENBERG
17-okt-17 19-okt-17 Auto Professioneel en Schadeherstel Vakbeurs Automotive HARDENBERG
23-okt-17 24-okt-17 Food Inspiration Days Eten & Drinken VEGHEL
24-okt-17 26-okt-17 Broadband World Forum IT/(Tele)communicatie BERLIN
24-okt-17 25-okt-17 Offshore Energy Energie & Delfstoffen AMSTERDAM
24-okt-17 26-okt-17 Recycling Natuur & Milieu GORINCHEM
28-okt-17 29-okt-17 ICT & Logistiek IT/(Tele)communicatie UTRECHT
29-okt-17 30-okt-17 Dibevo-vakdagen Detailhandel AMERSFOORT
31-okt-17 02-nov-17 Bouw & Installatie Zuid-Nederland Bouw & Infrastructuur OOSTRUM LB
31-okt-17 02-nov-17 METAVAK Industriele productie (machines, instrumenten, hardware) GORINCHEM

November:
01-nov-17 01-nov-17 D&E Event (Design Automation & Embedded Systems Event) IT/(Tele)communicatie ‘S-HERTOGENBOSCH
01-nov-17 02-nov-17 Infosecurity.nl IT/(Tele)communicatie UTRECHT
01-nov-17 02-nov-17 Tooling Event IT/(Tele)communicatie UTRECHT
01-nov-17 02-nov-17 Storage Expo IT/(Tele)communicatie UTRECHT
01-nov-17 03-nov-17 IFTF Expo Landbouw/tuinbouw/visserij VYFHUIZEN
02-nov-17 02-nov-17 Credit Expo Zakelijke dienstverlening NIEUWEGEIN
03-nov-17 03-nov-17 Dag van de Fysiotherapeut Gezondheidszorg & medische apparatuur UTRECHT
04-nov-17 05-nov-17 Grote Internationale Verzamel- en Curiosamarkt Hobby/Verzamelen NIEUWEGEIN
04-nov-17 04-nov-17 Landelijke Standby Dag Gezondheidszorg & medische apparatuur UTRECHT
06-nov-17 07-nov-17 Inzet op Maat Kennis & Economie overig ‘S-HERTOGENBOSCH
06-nov-17 07-nov-17 Gastronomie Eten & Drinken UTRECHT
07-nov-17 09-nov-17 Schilder, Glas en Afbouw Vakdagen Bouw & Infrastructuur GORINCHEM
07-nov-17 07-nov-17 Water in de Openbare Ruimte Bouw & Infrastructuur HOUTEN
07-nov-17 08-nov-17 Promotiedagen voor het Bedrijfsleven Noord Nederland Relatie & Netwerk GRONINGEN
07-nov-17 09-nov-17 Contacta Relatie & Netwerk GOES
07-nov-17 09-nov-17 Recreatie Vakbeurs Vakantie/Reizen/Recreatie HARDENBERG
07-nov-17 07-nov-17 Management Support Live! Zakelijke dienstverlening UTRECHT
08-nov-17 08-nov-17 Exact Live IT/(Tele)communicatie UTRECHT
09-nov-17 09-nov-17 Smart Connect IT/(Tele)communicatie UTRECHT
09-nov-17 09-nov-17 Telecom Time IT/(Tele)communicatie UTRECHT
11-nov-17 12-nov-17 Internationaal Therapeut Gezondheidszorg & medische apparatuur APELDOORN
13-nov-17 15-nov-17 Global Super Yacht Forum Transport & Logistiek AMSTERDAM
13-nov-17 15-nov-17 Welcome Horeca GORINCHEM
14-nov-17 16-nov-17 Super Yacht Pavilion Boten/vaartuigen AMSTERDAM
14-nov-17 15-nov-17 AMT Live Automotive ROSMALEN
14-nov-17 14-nov-17 De Tankstation Vakbeurs Transport & Logistiek HOUTEN
14-nov-17 16-nov-17 European Utility Week Kennis & Economie overig Buitenland
14-nov-17 16-nov-17 Marine Equipment Trade Show (METS) Transport & Logistiek AMSTERDAM
14-nov-17 16-nov-17 Intermodal Chemie ROTTERDAM
15-nov-17 16-nov-17 Precisiebeurs Elektronica/elektrotechniek VELDHOVEN
15-nov-17 16-nov-17 Vakbeurs Domotica Vastgoed EINDHOVEN
16-nov-17 16-nov-17 NIDV Symposium & Tentoonstelling Veiligheid & Defensie ROTTERDAM
17-nov-17 24-nov-17 Week van de Belegger Financiën LANDELIJK
19-nov-17 20-nov-17 Fabrics & More Kleding/Textiel MAASTRICHT
19-nov-17 20-nov-17 Vakbeurs Stoffen & Meer Kleding/Textiel MAASTRICHT
20-nov-17 21-nov-17 World Bulk Wine Exhibition Eten & Drinken AMSTERDAM
22-nov-17 23-nov-17 easyFairs® PACKAGING INNOVATIONS Printen & Verpakking ZAANDAM
22-nov-17 23-nov-17 Verkeer, Mobiliteit & Parkeren Bouw & Infrastructuur HOUTEN
28-nov-17 30-nov-17 Elektro Vakbeurs Elektronica/elektrotechniek HARDENBERG
28-nov-17 30-nov-17 easyFairs® TRANSPORT & LOGISTICS Transport & Logistiek ROTTERDAM
28-nov-17 30-nov-17 Tuinbouw Relatiedagen Venray Landbouw/tuinbouw/visserij OOSTRUM LB
29-nov-17 29-nov-17 Nationale Voetbal Vakbeurs Voetbal GORINCHEM
29-nov-17 29-nov-17 Nationale Sport Vakbeurs Multisport overig GORINCHEM

December:
05-dec-17 07-dec-17 Engineering Materials Industriele productie (machines, instrumenten, hardware) GORINCHEM
05-dec-17 07-dec-17 NEW Industries IT/(Tele)communicatie GORINCHEM
05-dec-17 06-dec-17 Nursing Experience Gezondheidszorg & medische apparatuur EDE GLD
08-dec-17 09-dec-17 Holland Holstein Manifestatie Landbouw/tuinbouw/visserij ZWOLLE