Tagarchief: VTI Amsterdam

Mansveld Expotech samenwerkingspartner van VTI Amsterdam

groei-innovatie-duurzaamheid-kopieren
Lees het gehele artikel

Met ingang van heden is Mansveld Expotech (MX) als partner verbonden aan Vakschool Technische Installaties Amsterdam (VTI Amsterdam). MX geeft VTI Amsterdam door dit partnerschap ondersteuning in haar missie; het opleiden van de technische professional van de toekomst en het promoten van het installatievak onder jongeren.

Onze leefomgeving wordt steeds comfortabeler, gezonder, duurzamer en veiliger. Installatietechniek speelt hierbij een centrale rol. Ontwerp, realisatie en onderhoud van technische installaties vraagt om goed opgeleide professionals. VTI is een samenwerking tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, overheid en brancheverenigingen in de Metropoolregio Amsterdam. Het motto “delen is het nieuwe hebben” staat centraal.

Sebastiaan Lem, P&O manager Mansveld Expotech geeft aan: “We streven ernaar om de jeugd enthousiast te maken voor installatievakken door het geven van workshops, aanwezigheid tijdens open dagen op scholen, het aanbieden van stages, het verzorgen van rondleidingen en het beschikbaar stellen van tijd en middelen.”

Bij Mansveld Expotech heerst de gedachte dat praktijk en theorie elkaar versterken. “Installatiebedrijven spelen een grote rol in het enthousiasmeren van de jeugd in technische vakken”, gaat Sebastiaan verder. “Door het koppelen van theorie aan praktijk krijgen studenten een veel beter beeld van wat er speelt in het werkveld. Het is mooi dat we met VTI Amsterdam een partner hebben gevonden die op dezelfde manier naar de markt kijkt. We hopen dat er meer partijen zullen volgen.”


Sebastiaan Lem

https://youtu.be/IFkfIAK_4OA